Osivo řepky pro sezónu 2016

Již třetí sezónu bude možné najít hybrid SY Saveo v nabídce společnosti Syngenta. Tento hybrid se stal nejprodávanějším v portfoliu a pěstuje se napříč celou Českou republikou. Vše díky své stabilitě, výkonnosti a plasticitě, tzn. vyrovnaným výnosům v různých podmínkách.

Co SY Saveo charakterizuje? Typický je vysoký obsah oleje v semeni a také dobrá odolnost vůči chorobám, ať už plísni šedé, hlízence, černi řepkové a dalším. Vyniká i výbornou odolností proti vyzimování a poléhání. Tento středně raný hybrid je doporučován pro setí v druhé polovině agrotechnického termínu z důvodu rychlejšího počátečního růstu na podzim.

 

V případě sucha je tu SY Harnas

SY Harnas jsme představovali poprvé v loňském roce. Byl vyšlechtěn k vysoké odolnosti vůči suchu a to je právě to, co se hodí v případě sezóny, jako byla ta loňská. Vzhledem k jeho habitusu, hlavně díky mohutné kořenové soustavě a silnému stonku střední výšky, má velmi dobrou odolnost jak proti vyzimování, tak i poléhání. Boční větve jsou dlouhé s velmi dobrým nasazením šešulí, což je základ pro vysoký výnos semene i oleje, který k odrůdě SY Harnas neodmyslitelně patří, což se potvrzuje i ve výsledcích z pokusů anebo provozů. Specifické pro SY Harnas jsou i další paramentry. Kromě výše zmiňované odolnosti proti suchu a možnosti využití tohoto potenciálu i v podmínkách písčitých půd je to samozřejmě výnos i dobrá odolnost proti chorobám. Vzhledem k rychlejšímu růstu na podzim je doporučován výsev ve druhé polovině agrotechnického termínu. SY Harnas je vhodná odrůda do všech pěstitelských oblastí, velice dobře reaguje na navýšení intenzity, ale výborných výsledků dosahuje i v podmínkách minimalizace.

 

SY Cassidy – pokud setí nestihnete včas

Jak to již chodí, může se stát, že ať z důvodu nepříznivého počasí, či jiných komplikací se setí nestíhá přesně podle plánů. Není ale třeba mít strach, že by úroda kvůli tomu byla v ohrožení – je tu totiž SY Cassidy, hybrid vhodný i pro pozdější termíny setí, což se potvrdilo i v pokusech společnosti Agrada. Ale není to jeho jediná výhoda. Vede si dobře výnosově i v podmínkách, kdy není možné stihnout podzimní hnojení. Je vyzkoušeno, že u SY Cassidy se tento nedostatek na výnosu neodrazí a výkonnostně je na tom velice dobře ať už s podzimním hnojením, anebo bez něho. Navíc je to hybrid, který má nadprůměrnou odolnost k fomovému černání stonku, černi řepkové, plísni šedé a je velmi dobře odolný vůči sklerotiniové hnilobě.

 

Stop nádorovitosti košťálovin říká SY Alister

V některých regionech se pěstitelé setkávají s nádorovitostí košťálovin. Tato infekce v půdě přetrvává a bohužel na ni neplatí nic jiného, než si vybrat odrůdu toleratní vůči Plasmodiophora brassicae.

SY Alister byl vyšlechtěn právě k vysoké toleranci k nejčastěji se vyskytujícím rasám Plasmodiophora brassicae v ČR. V případě napadených pozemků poskytuje vysokou výnosovou stabilitu, která je srovnatelná s odrůdami, které se pěstují na neinfikovaných pozemcích. Pěstováním odrůdy SY Alister se snižuje riziko rozšíření choroby a jeho pěstováním na zamořeném pozemku dochází k postupnému vyředění spor pod nebezpečnou hranici pro infekci. SY Alister je každoročně zařazován do pokusů SPZO právě na lokalitách, které jsou nádorovitostí košťálovin napadeny, a potvrzuje zde svoji výkonnost. Hybrid je nižšího vzrůstu, má velmi dobrou odolnost proti poléhání a vysokou odolnost proti Phoma lingam. Velice dobře přezimuje. Jeho výsev se doporučuje v druhé polovině agrotechnického termínu.

 

Nabídka Preol Ideal

Pro kvalitnější půdy s intenzivní agrotechnikou je určen středně raný hybrid SY Carlo v nabídce Preol Ideal. Hybrid vyznačující se stabilními výnosy s vysokým obsahem oleje má velmi vysokou odolnost vůči Phoma lingam a dobrou odolnost vůči dalším běžně se vyskytujícím chorobám (Sclerotinia, Cylindrosporium). Velmi dobře přezimuje. Je doporučován pro osev v teplejších oblastech.

 

A co novinka?

Jak již bylo zmíněno v úvodu, v letošním roce nezapomínáme ani na novinku. Tentokrát je to středně raná liniová odrůda s názvem Vapiano, která bude plnohodnotně doplňovat stávající řadu Syngenta linií v podobě léta prověřených NK Morse a NK Grandia. Vyznačuje se mohutným kořenovým systémem, nižším vzrůstem a pevným stonkem, což je dobrým základem pro velmi dobrou odolnost proti poléhání, ale hlavně pro vysokou odolnost vůči suchu. Což je zase další plus v případě podmínek, které panovaly v loňském roce. Dalším jejím znakem, viditelným na první pohled, je husté nasazení šešulí anebo velice dobrá odolnost k chorobám, ať už k plísni šedé, sklerotiniové hnilobě, fomovému černání stonku nebo černi řepkové. I díky tomu není výnos zanedbatelný, Vapiano se pohybovalo na 111 % na průměr odrůd ve zkouškách ÚKZÚZ a obsah oleje v sušině na úrovni 49 %. Vapiano, stejně tak jako další odrůdy z portfolia společnosti Syngenta, si budete moci prohlédnout v různých regionech během polních dnů.

Ing. Dana Brožová,

Syngenta Czech, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *