Osivo řepky pro letošní sezónu

Každý rok přináší společnost Syngenta pěstitelům novou odrůdu řepky. Tentokrát je jí liniová odrůda Vapiano. Díky své výkonnosti se zařadí po bok nejen kvalitních liniových odrůd NK Morse a NK Grandia, ale i hybridů z portfolia, jako jsou SY Saveo, SY Harnas a další.

Stálice v podobě SY Saveo

Již třetí sezónu bude možné najít hybrid SY Saveo v nabídce společnosti Syngenta. Tento hybrid se stal nejprodávanějším v portfoliu, pěstuje se napříč celou Českou republikou díky své stabilitě, výkonnosti a plasticitě, to znamená vyrovnaným výnosům v různých podmínkách.

Co SY Saveo charakterizuje? Typický je vysoký obsah oleje v semeni a také dobrá odolnost vůči chorobám, ať už plísni šedé, hlízence nebo černi řepkové a dalším. Vyniká i výbornou odolností proti vyzimování a poléhání. Tento středně raný hybrid se doporučuje pro setí v druhé polovině agrotechnického termínu z důvodu rychlejšího počátečního růstu na podzim.

V případě sucha je tu SY Harnas

SY Harnas jsme představovali poprvé v loňském roce. Byl vyšlechtěn k vysoké odolnosti vůči suchu a to je právě to, co se hodí v případě sezóny, jako byla ta loňská. Vzhledem k jeho habitu, hlavně díky mohutné kořenové soustavě a silnému stonku střední výšky, má velmi dobrou odolnost jak proti vyzimování, tak i poléhání. Boční větve jsou dlouhé s velmi dobrým nasazením šešulí, což je základ pro vysoký výnos semene i oleje, který k odrůdě SY Harnas neodmyslitelně patří, což se potvrzuje i ve výsledcích z pokusů nebo provozů.

Specifické pro SY Harnas jsou i další parametry. Kromě výše zmiňované odolnosti proti suchu a možnosti využití tohoto potenciálu i v podmínkách písčitých půd je to výnos i dobrá odolnost proti chorobám. Vzhledem k rychlejšímu růstu na podzim se doporučuje výsev ve druhé polovině agrotechnického termínu.

SY Harnas je vhodná odrůda do všech pěstitelských oblastí, velice dobře reaguje na navýšení intenzity, ale výborných výsledků dosahuje i v podmínkách minimalizace. V letošní sezóně bude odrůda SY Harnas doplněna o moření DMM (dimethomorph).

SY Cassidy – pokud se opozdí setí

Jak to již chodí, může se stát, že ať z důvodu nepříznivého počasí či jiných komplikací se setí nestíhá přesně podle plánů. Není ale třeba mít strach, že by úroda kvůli tomu byla v ohrožení – je tu totiž SY Cassidy. Hybrid je vhodný i pro pozdější termíny setí, což se potvrdilo i v pokusech společnosti Agrada.

Ale není to jeho jediná výhoda. Vede si výnosově dobře i v podmínkách, kdy není možné stihnout podzimní hnojení. Je vyzkoušeno, že u SY Cassidy se tento nedostatek na výnosu neodrazí a výkonnostně je na tom velice dobře ať už s podzimním hnojením, anebo bez něho. Navíc je to hybrid, který má nadprůměrnou odolnost k fomovému černání stonku, černi řepkové, plísni šedé a je velmi dobře odolný k sklerotiniové hnilobě.

Stop nádorovitosti košťálovin – říká SY Alister

V některých regionech se pěstitelé setkávají s nádorovitostí košťálovin. Tato infekce v půdě přetrvává a neplatí na ni nic jiného, než si vybrat odrůdu tolerantní vůči Plasmodiophora brassicae.

SY Alister byl vyšlechtěn právě k vysoké toleranci k nejčastěji se vyskytujícím rasám Plasmodio­phora brassicae v České republice. V případě napadených pozemků poskytuje vysokou výnosovou stabilitu, která je srovnatelná s odrůdami, jež se pěstují na neinfikovaných pozemcích. Pěstováním odrůdy SY Alister se snižuje riziko rozšíření choroby a jeho pěstováním na zamořeném pozemku dochází k postupnému ‚vyředění‘ spor pod nebezpečnou hranici pro infekci. SY Alister je každoročně  zařazován do pokusů Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin právě na lokalitách, které jsou nádorovitostí košťálovin napadeny, a potvrzuje zde svoji výkonnost.

Hybrid je nižšího vzrůstu, má velmi dobrou odolnost proti poléhání a vysokou odolnost proti Phoma lingam. Velice dobře přezimuje. Jeho výsev se doporučuje v druhé polovině agrotechnického termínu.

Nabídka Preol Ideal

Pro kvalitnější půdy s intenzivní agrotechnikou je určen středně raný hybrid SY Carlo v nabídce Preol Ideal. Hybrid vyznačující se stabilními výnosy s vysokým obsahem oleje má velmi vysokou odolnost vůči Phoma lingam a dobrou odolnost proti dalším běžně se vyskytujícím chorobám (Sclerotinia, Cylindrosporium). Velmi dobře přezimuje. Je doporučován pro osev v teplejších oblastech.

A co novinka?

Jak již bylo zmíněno v úvodu, v letošním roce nezapomínáme ani na novinku. Tentokrát je to středně raná liniová odrůda s názvem Vapiano, která bude plnohodnotně doplňovat stávající řadu Syngenta linií v podobě léta prověřených NK Morse a NK Grandia.

Vyznačuje se mohutným kořenovým systémem, nižším vzrůstem a pevným stonkem, což je dobrý základ pro velmi dobrou odolnost vůči poléhání, ale hlavně pro vysokou odolnost proti suchu. Což je zase další plus v případě podmínek, které panovaly v loňském roce. Dalším jejím znakem viditelným na první pohled je husté nasazení šešulí anebo velice dobrá odolnost k chorobám, ať už k plísni šedé, sklerotiniové hnilobě, fomovému černání stonku nebo černi řepkové. I díky tomu není výnos zanedbatelný, Vapiano se pohybovalo na 111 % na průměr odrůd ve zkouškách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a obsah oleje v sušině na úrovni 49 %.

Vapiano, stejně tak jako další odrůdy z portfolia společnosti Syngenta, si budete moci prohlédnout v různých regionech během polních dnů.

Ing. Dana Brožová

Syngenta Czech

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *