Originální přípravek nelze překonat

Přípravek Moddus je v České republice registrován od roku 2006 a slaví tedy v letošním roce významné jubileum – desáté výročí od uvedení na český trh. Desetileté působení tohoto vynikajícího produktu lze shrnout jako velice úspěšné. Moddus přinesl do rostlinné výroby novou technologii ochrany rostlin proti poléhání a stal se významným nástrojem nejen pěstitelů obilnin pro regulaci porostů. Díky svým vlastnostem, jako jsou šetrnost k porostům, zpevnění a zesílení stébla, omezení poléhání a pozitivní vliv na výnos i jeho kvalitu, se stal rychle nejvýznamnějším přípravkem na ochranu rostlin v segmentu regulátorů růstu.

Složení, účinek a registrace Moddusu

 

Účinná látka přípravku Moddus – trinexapac-ethyl – patří do chemické skupiny cyclohexandionů. Je to skupina růstových retardantů, do které patří například i CCC, CMC a další, jsou to inhibitory enzymů v biosyntéze kyseliny giberelinové. Gibereliny jsou rostlinné hormony podporující prodlužovací růst. Moddus efektivně inhibuje poslední krok v syntéze aktivního giberelinu GA1, čímž se  zastavuje prodlužovací růst rostlin, zesiluje stéblo a podpoří se růst kořenů.

Podpora růstu kořenů je další přidanou hodnotou použití Moddusu. Pozitivní vliv na růst kořenů pomůže rostlinám, které jsou vystaveny středně závažným stresům z nedostatku vláhy, urychlit a zvýšit příjem vody i živin, a tím se lépe vyrovnat se stresovým obdobím.

Moddus v převážné míře přijímají zelené části rostlin, rychle je rozváděn do meristematických pletiv, kde způsobuje zbrzdění prodlužování internodií. Časný termín aplikace (BBCH 31–32) výrazně zkracuje spodní internodia, zesiluje stéblo, má významný vliv na růst kořenového systému a ukotvení rostlin v půdě. Rostliny také hospodárněji využívají vodu, což se příznivě projevuje na výši výnosu.

Moddus je registrován do všech obilnin a navíc nemá žádná omezení vzhledem k ochraně vod, vodních zdrojů a životního prostředí. Z těchto důvodů jej Syngenta doporučuje pro aplikaci do všech obilnin ve vývojové fázi prvního kolénka (BBCH 31, obrázek 1), která vzhledem k pozvolnému uvolňování účinné látky zajištuje maximální zpevnění stébla a zkrácení spodních internodií, a tím zabezpečí nejvyšší odolnost proti poléhání.

Když dva dělají totéž, není to totéž

V posledních několika letech se na českém trhu objevují generické produkty se stejnou účinnou látkou, jakou obsahuje originální přípravek Moddus, avšak v mnohých případech jsou jejich vlastnosti natolik rozdílné, že by neměly být doporučovány stejným způsobem. Kromě toho, že často obsahují i jiné množství účinné látky, obsahují zcela odlišné adjuvanty, rozpouštědla, smáčedla, plnidla, stabilizátory, safenery a synergenty. To ve výsledku znamená zcela odlišnou chemickou směs s různými chemicko-fyzikálními vlastnostmi, účinností a i jinou registraci, klasifikaci a jiná omezení. K obdobným závěrům došli specialisté firmy Syngenta v laboratořích v německém Frankfurtu, kde testovali a porovnávali za účasti nezávislých expertů kvalitu formulací generických produktů s obsahem účinné látky trinexapac-ethyl.

Při porovnávání stability přípravku při skladování za nízkých teplot bylo zjištěno, že některé generické formulace jsou značně nestabilní už při 0 °C, která se uvádí jako minimální skladovací teplota (obrázek 2).

Při porovnání pěnivosti Moddusu a generických přípravků tři minuty po řádném promíchání (obrázek 3) bylo zjištěno, že kvalita formulace některých generických přípravků byla výrazně nižší. Přípravek se hůře rozpouštěl a roztok daleko víc pěnil. Pěnění je negativní jev, protože pěna na sebe váže významnou část účinné látky a vznikají tak ztráty, navíc má negativní vliv na kapkové spektrum při aplikaci, kdy může odkapávat z trysek. Také je třeba si uvědomit, že míchací zařízení v postřikovači musí být aktivní po celou dobu aplikace a při pohybu po poli nastávají otřesy, které také pomáhají ke tvorbě pěny.

Na obrázku 4 je vidět výsledek porovnání povrchového napětí kapky Moddusu na listu pšenice, které je velmi malé díky přidaným kvalitním smáčedlům a formulačním přísadám. Kapka Moddusu se rozlije po listu a vytvoří co největší povrch, aby rostlina co nejrychleji přijala účinnou látku.

Konkurenční produkt oproti Moddusu neobsahuje tak kvalitní smáčedlo. Můžeme vidět, že kapička má vysoké povrchové napětí, tedy malý povrch, a příjem účinné látky je tak pro rostlinu složitější. Navíc po připočtení pojezdové rychlosti a aplikačního tlaku vzniká velké riziko odražení kapky od listu nebo její sklouznutí z listu na povrch půdy, kde nebude přijata rostlinou, a tak vznikají opět ztráty.

Pokud někdo nabízí nabízí produkt stejný jako Moddus, je třeba k takové nabídce přistupovat opatrně.

Co znamená Moddus

n Originální a prověřená formulace

n Nejšetrnější regulátor na trhu

n V obilninách se aplikuje zcela bez omezení

n Zkrácení stébla, zesílení a zpevnění buněčných pletiv

n Odolnost vůči poléhání

n Vyšší výnos

 

 

 

Tab. 1 – Účinná látka a dávka přípravku Moddus

Přípravek

Účinná látka

Dávka (l/ha)

Moddus 250 EC

trinexapac-ethyl 250 g/l

0,3–0,8

 

Tab. 2 – Použití a registrované dávky Moddusu

Plodina

Škodlivý organismus

Aplikační dávka přípravku (l/ha)

Poznámka

Ozimá pšenice

odolnost proti poléhání

0,4

BBCH 31–35

Ozimý ječmen

odolnost proti poléhání

0,8

BBCH 31–35

Jarní ječmen

zkrácení stébla

odolnost proti poléhání

0,4

0,3

BBCH 31–34

BBCH 34–37

Žito

zkrácení stébla

odolnost proti poléhání

0,6

0,3

BBCH 31–39

BBCH 39–49

Tritikale

zkrácení stébla

odolnost proti poléhání

0,6

0,3

BBCH 31–39

BBCH 39–49

Oves

zkrácení stébla

odolnost proti poléhání

0,6

BBCH 31–37

 

Tab. 3 – Synergický efekt kombinace pro vysoký výnos a zisk –
Moddus a Archer Turbo

Nové složení balíčku

Množství přípravků v balíčku (l)

Dávka

(l/ha)

Ošetřené

(ha)

Moddus

40

0,4–0,3

100–134

Archer Turbo

80

0,8

100

 

Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Syngenta Czech s. r. o.

Obrázky.:

Vývojová fáze prvního kolénka BBCH 31

Porovnání stability Moddusu a generického přípravku při skladování za nízkých teplot

Porovnání pěnivosti Moddusu a generického přípravku

Porovnání povrchového napětí kapky Moddusu a generického produktu

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *