Opět méně GM kukuřice

Plocha GM kukuřice klesla v minulém roce na 997 ha, což je nejméně od roku 2005, kdy se u nás tato modifikovaná plodina začala pěstovat. Informovala o tom Ing. Jana Trnková z ministerstvo zemědělství.

V roce 2014 činila plocha transgenní kukuřice 1754 ha. Klesl také počet pěstitelů na 11 (z předloňských 18). Největšího rozmachu u nás dosáhla GM kukuřice v roce 2008, kdy ji na 8380 ha pěstovalo 167 zemědělských subjektů.
Ing. Trnková uvedla, že za poklesem stojí zejména administrativní náročnost pěstování GM kukuřice (evidence, označování, nakládání s produkcí) a nutnost dodržovat pravidla koexistence (sousedství s běžnými plodinami), kde hraje významnou roli vhodnost pozemků. V neposlední řadě je příčinou negativní medializace problematiky GMO. Obdobná situace je i v rámci ostatních států EU, oproti tomu ve světě každoročně podíl plochy GM plodin roste. Podle Ing. Trnkové je produkce GM kukuřice ve většině případů využívána jako krmivo pro hospodářská zvířata, z menší části také jako surovina pro výrobu bioetanolu či bioplynu. I když vypěstovaná GM kukuřice není v ČR užívána pro potravinářské účely, stále přetrvávají obavy a neochota odběratelů odkoupit produkty GM plodin, případně i zvířat, která takovými plodinami byla krmena. Tyto problémy souvisejí obecně s přetrvávajícím negativním vnímáním GMO v EU.
Pro rok 2016 se pravidla pro pěstitele GM kukuřice nemění. Jak Ing. Trnkoví ale připomněla, v minulém roce byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/412, která upravuje předešlý právní předpis především pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území, což povede ke změnám také v tuzemském právním řádu. Dodala ale, že Česká republika vychází z vědeckých podkladů a dlouhodobě platných a uznávaných studií, proto možnost zákazu pěstování GM plodin na území ČR využita nebyla a nadále je umožněna svobodná volba každého pěstitele.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *