Odrůdy řepky pro snižování nákladů

Květen a červen přinášejí každoročně zemědělcům celou řadu informací o odrůdách ozimých plodin, které budou v nadcházející sezóně na trhu a z nichž by si měli pěstitelé vybrat ty správné pro své podmínky a požadavky. První v řadě přicházejí tradičně řepky a s nimi obvyklá otázka: Který typ a kterou odrůdu vybrat? Která mi zajistí dobrou ekonomiku pěstování?

Nabídka je široká a každý rok roste. Historicky pěstované liniové odrůdy jsou postupně vytlačovány hybridními. Mezi hybridy se pak objevují další specifické skupiny, jako například hybridy s nízkým vzrůstem označované jako polotrpasličí. Ve hře jsou navíc další vlastnosti odrůd jako odolnost k chorobám, využitelnost pro různé termíny setí a technologie zakládání porostů. A bylo by snadné jmenovat celý seznam dalších vlastností. Na první pomyslné příčce stojí jednoznačně výnos semen a ekonomika pěstování vybrané odrůdy. Zajímavou odpovědí mohou být právě polotrpaslíci.

 

Ekonomické výhody polotrpasličích odrůd

Polotrpasličí hybridy s sebou přinesly novinky do pěstitelských technologií řepky. Jejich výnosový potenciál je v současnosti s běžnými hybridy naprosto srovnatelný a současně tyto odrůdy umožňují uspořit náklady na pěstování. V podzimním období rostliny nemají tendenci k přerůstání, jejich nízký vzrůst spojený s odolností proti poléhání a bohatým větvením nevyžaduje aplikaci morforegulátorů. Naopak, výsledky pokusů mnohdy ukazují u některých odrůd přímo snížení výnosu semen při regulaci. Výška porostu umožňuje v průběhu vegetace jednodušší vstupy do porostů s využitím běžné postřikovací techniky, snižuje se poškození porostu touto technikou. Výrazně menší množství celkové biomasy při sklizni pozitivně ovlivňuje výkonnost sklizňové techniky i její obsluhy a spotřebu PHM. Ekonomické studie provedené v letech 2008 až 2012 vyčíslily úsporu nákladů i na více než 110 eur na hektar. Konkrétní hodnota je samozřejmě proměnlivá v jednotlivých letech, závisí na ceně vstupů, výnosu porostu a realizační ceně produkce.

 

Ivan 106 – špička mezi polotrpaslíky

Ivan 106 je polotrpasličí hybrid nové generace. Spojuje v sobě vysoké výnosy semen s agronomickými vlastnostmi snižujícími náklady na pěstování. Je vhodný do všech oblastí pěstování řepky, je tolerantní k různým půdním podmínkám. Semena dosahují vysokého obsahu oleje. Hybrid lze využít pro ranější i pozdější termíny setí. Na podzim vytváří silné kořeny, nadzemní část rostlin se středně rychlým růstem nemá sklony k přerůstání. Mrazuvzdornost je na velmi dobré úrovni. Na jaře rostliny silně větví, po středně rychlém jarním startu přecházejí poměrně rychle do květu. Na konci vegetace pak hybrid stejnoměrně dozrává, šešule s pevným uzavřením snižují riziko ztrát. Odolnost proti napadení hlízenkou a fomovou hnilobou je velmi dobrá.

Ivan 106 je na trhu od roku 2013. Osvědčil se v pěstitelské praxi i v poloprovozních pokusech. Ve sklizňovém roce 2015 byl zařazen v poloprovozních pokusech ČZU Praha. Dosahoval nejnižší výšky ze všech testovaných odrůd a s průměrným výnosem 4,5 t/ha byl nejlepší z polotrpaslíků. V roce 2013 Ivan 106 v celé skupině 30 odrůd těchto poloprovozních pokusů vykazoval nejnižší výšku rostlin (v průměru pěti lokalit 119 cm) a obsadil 2. místo ve výnosu semen. Obsahem oleje patřil do skupiny nejvýkonnějších odrůd. Ivan 106 je registrovaná ochranná známka, odrůda byla oficiálně registrovaná pod označením PX106.

 

Závěrem

Ivan 106 je spolehlivá odrůda ověřená pěstiteli. Představuje jednu z možných variant úspory pěstitelských nákladů a zvyšování ekonomické efektivity produkce. Lze ho bez obav doporučit pěstitelům, kteří polotrpaslíky pěstují, i těm, kteří by je chtěli v nové sezóně vyzkoušet.

Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.,

BOR, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *