Odrůdy pšenice pro novou sezónu

Na polních dnech, které proběhly během letošního června, mohli zájemci vidět celou řadu odrůd ozimé pšenice. Její současná odrůdová nabídka je natolik široká, že možnost seznámit se s novinkami přímo na poli, porovnat je s vyzkoušenými odrůdami a získat výsledky loňských pokusů uvítalo mnoho pěstitelů.

Firma BOR, s. r. o., představila především letošní novinku – odrůdu Bernstein, pšenici nejvyšší pekařské kvality E. Z odrůd kvality A byla k vidění především plastická Etana. Gordian na mnoha místech zaujal svým nadprůměrným zdravotním stavem. V sortimentu krmných odrůd byl na polních dnech zastoupen zdravý a výnosný Hewitt.

Bernstein – kvalitní zrno, pevné stéblo

Bernstein, polopozdní až pozdní odrůda byla díky nadstandardním výsledkům ve zkouškách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu (ÚKZÚZ) v letech 2012 až 2014 v České republice letos registrována, a to jako jediná odrůda v kategorii E – elitní pekařská jakost.

Její hlavní předností je výborná kvalita zrna: velmi vysoký obsah dusíkatých látek, velmi vysoká objemová hmotnost a objem pečiva, vysoká hodnota čísla poklesu, Zelenyho testu a vysoká vaznost mouky. Bernstein si díky efektivnímu využití dusíku z dodaného hnojení dokáže udržet velmi vysoký obsah dusíkatých látek. Nadstandardní kvalita je podpořena vysokou stabilitou čísla poklesu i v případě horších podmínek v době sklizně. Je to odrůda klasového typu s vyšší hodnotou HTZ (49 g).

Odrůda Bernstein byla k vidění na mnoha polních dnech. Patřila vždy mezi vyšší odrůdy, ovšem její pevné stéblo i při vyšším vzrůstu zajistilo vysokou odolnost proti poléhání. Stabilní zdravotní stav bylo velmi dobře možné v mnoha pokusech vysledovat na malých rozdílech mezi ošetřenou a neošetřenou variantou pokusu. Odrůda má střední zimovzdornost (hodnocení přezimování v roce 2012: 5,7). Bernstein se uplatní ve všech výrobních oblastech, nezklame ani v lokalitách s přísušky. Snese i pozdní termíny setí a je vhodný pro pěstování po obilnině a po kukuřici. Při intenzivní agrotechnice využije svůj vysoký výnosový potenciál.

Etana – plastická, stabilní kvalita

V roce 2013 byla v České republice zaregistrována odrůda Etana, která byla v Německu vyšlechtěná z odrůd Chevalier a Absolut.

Jedná se o polopozdní odrůdu s dobrým zdravotním stavem, která kombinuje vysokou zimovzdornost a velmi dobrou odolnost k přísuškům. Výborná pekařská kvalita kategorie A je podpořena vysokou stabilitou čísla poklesu. Odrůda nejlépe využije intenzivní podmínky pěstování, dobře snáší i pozdní termíny setí.

Etana patřila k třem odrůdám, které v loňské roce v pokusech VÚRV Praha-Ruzyně na stanovišti v Praze-Ruzyni dokázaly překonat hranici 12 tun (12,24 t/ha, varianta pěstování – vysoká intenzita při orbě).

Gordian – výnosný, zdravý a vitální

V loňském roce prošla odrůda Gordian úspěšně registračními zkouškami ÚKZÚZ a byla u nás registrována. Tato polopozdní odrůda s nižšími nepoléhavými rostlinami velmi dobře přezimuje a na polních dnech patřila letos i v loňském roce k nemnoha odrůdám, které velmi dobře zvládly vyšší tlak chorob, například rzi plevové. Díky výbornému zdravotnímu stavu je to odrůda vhodná i do extenzivních podmínek pěstování.

Gordian jako plastická odrůda se uplatní v různých podmínkách pěstování, podle předběžného hodnocení z letošních pokusů zvládá dobře i přísuškové oblasti, přestože má velký praporcový list s možností vysokého odparu vody. Její výborné výsledky v pokusech ÚKZÚZ v letech 2011–2014 ukazují vysoký výnosový potenciál bez vlivu lokality či ročníku.

Pekařská kvalita zrna je hodnocena jako chlebová (B), ale důležité parametry kvality jsou nadprůměrné – číslo poklesu a objemová hmotnost jsou v absolutních hodnotách na úrovni zrna elitní kvality, obsah dusíkatých látek odpovídá hodnocení pro kategorii A (12,7 %). Díky kombinaci výše jmenovaných vlastností je pěstování odrůdy ekonomicky výhodné.

Hewitt – nezklame v horších podmínkách

Krmná odrůda Hewitt byla registrována v ČR v roce 2012. Tato polopozdní odrůda je středně vysoká bez sklonu k poléhání. Má dobrý zdravotní stav a střední odolnost proti vymrzání. Výhodou je široké výsevní okno, odrůda je vysoce tolerantní k termínu výsevu, lze ji zařadit po obilnině.

Její výsledky z loňských pokusů potvrzují vysoký výnosový potenciál. Odrůda se zařadila v minulém roce v Kroměříži – Pravčicích mezi desítku nejvýnosnějších odrůd (výnos 15,23 t/ha, při 14% vlhkosti v intenzivní variantě pěstování). Společně s odrůdou Gordian získala výborné hodnocení zdravotního stavu – pouze tyto dvě odrůdy nebyly v roce 2014 napadeny ani jednou z hodnocených chorob (braničnatka plevová, rez pšeničná a rez plevová). Také v pokusech zkušební stanice Humpolec byly v loňském roce výsledky Hewittu výborné – v ošetřené variantě pěstování obsadil druhé místo s výnosem 15,38 t/ha, v neošetřené variantě nenašel konkurenci výnosem 13,19 t/ha. Dále na Benešovsku, v pokusu v Poříčí nad Sázavou, dosáhl třetího nejlepšího výnosu – 10,08 t/ha.

Polní dny představily novinky a umožnily srovnání většiny odrůd na současném trhu. Výše uvedené odrůdy dokázaly své kvality a představily se jako moderní, výnosné a zdravé materiály pro rentabilní pěstování.

 

Ing. Anna Poubová

BOR, s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *