Odrůdy pro ekologické pěstování

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství propojuje mnoho aktérů v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin. Kromě materiálů k ekologickému zemědělství prezentovala políčka s minoritními plodinami. Návštěvníky s nimi seznámila prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze, která se ekologickému zemědělství dlouhodobě věnuje.

„Začínáme sortimentem odrůd ozimé špaldy a hned na prvním místě je česká odrůda Rubiota, která byla vyšlechtěna ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., výběrem z jednoho genetického zdroje maďarského původu. Je perfektně adaptovaná pro místní podmínky. Byla zaregistrovaná v roce 2001 a začíná se na ní projevovat, že je už trochu starší, protože je dost nemocná. Problém jí dělala hlavně rez plevová. Někdy se uvádí, že minoritní obilniny jsou naprosto zdravé, ale není tomu tak,“ konstatovala. Parcelky ukázaly rozdíly mezi jednotlivými genotypy. Prakticky bez napadení byly moderní švýcarské odrůdy Titan, Tauoro a Alkor, které se nicméně nacházely v sousední expozici sousední PRO-BIO s. r. o. Jak doplnila místopředsedkyně České technologické platformy pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, byly šlechtěny pro ekologické zemědělství. Silné napadení rzí plevovou vykázaly naopak odrůdy Oberkulmer, Fielderstolz a Zuercheroberlaender Rotkorn. Ty se u nás ale nepěstují.
Prof. Capouchová dodala, že co se týče výnosu, je ozimá špalda z minoritních plodin zcela jistě nejvýkonnější. V dobrých půdně-klimatických podmínkách, například ve výzkumné stanici České zemědělské univerzity (ČZU) v Uhříněvsi, poskytuje běžně výnos kolem 5,5 t/ha. Na provozních plochách ekologických farem, které bývají v horších podmínkách, to bude méně, zhruba do 3,5 t/ha na slušnějších půdách dávat můžou. Z výnosu je potřeba odečíst pluchy, podíl je kolem 25 %. Špalda a minoritní plodiny obecně jsou poněkud pozdnější v dozrávání, takže se sklízejí až v polovině srpna, upozornila také prof. Capouchová. Dodala, že špalda obvykle bývá vyšší, kolem 120 cm, a na úrodnějších půdách vydrží nepolehlá do fáze kvetení. Zrno nicméně nemá tendenci k porůstání a polehnutí se v zásadě neprojeví na čísle poklesu.
U ozimé pšenice Bohemia konstatovala, že se jedná o jednu z odrůd, které se v ekologickém zemědělství docela dobře daří, hlavně v dobrých půdně-klimatických podmínkách. Bylo vidět, že ji rez plevová také poškodila, byť ne moc. „Teď se na ní také začíná projevovat, že je starší, začíná být víc nemocná a jde výnosově dolů. V ekologickém zemědělství vykazovala poměrně velice dobrou jakost. Na potravinářskou kvalitu zpravidla nedosahovala, ale to se nedaří žádné. V Uhříněvsi má dusíkatých látek do 11 %, ale důležité je, že má vysoké hodnoty Zelenyho testu, které se drží i v ekologické produkci nad 30 ml, což je z hlediska zpracování důležitější než obsah dusíkatých látek,“ konstatovala prof. Capouchová. Zvýšení obsahu dusíkatých látek se podařilo v pokusech ČZU dosáhnout při použití širších řádků (375 mm), a to na 12,5 %, ale výnos byl oproti standardní šířce poněkud nižší, porovnatelný byl jen za příznivého ročníku. „Tato struktura porostu je poněkud netypická, takže pro některé odrůdy může být trochu stresující,“ dodala prof. Capouchová.
Na políčkách byly k vidění také odrůdy žita. Prof. Capouchová konstatovala, že se zpravidla považují pro ekologické zemědělství vhodnější populační odrůdy oproti náročnějším hybridním, ale jejich pokusy ukázaly, že rozdíly nejsou významné. Hybridní odrůdy nicméně déle kvetou, takže hrozí mírně vyšší riziko napadení fuzariózami a námelem.
Pěstitelé si mohli prohlédnout i odrůdy pšenice jednozrnky a dvouzrnky, které byly viditelně pozdní. Dvouzrnka Rudico poskytuje podle prof. Capouchové v pokusech ČZU výnos 3,5 t/ha, podíl pluch je také 25 %. Má jinou strukturu lepku a vysoký podíl N-látek, kolem 20 %, ale nízké sedimentační testy, není vhodná na kynuté těsto. Výnosy jednozrnky dosahují na pokusní stanici také kolem 3 t/ha při podobné pluchatosti.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *