Odrůdy, které nepřehlédnete

Firma B O R, s. r. o., je na agrárním trhu již přes dvacet let. Díky významným investicím na středisku Chotiměř je důležitým hráčem v zemědělství také v Plzeňském kraji. V oblasti osiv jde cestou množení a vlastní výroby osiv a v otázce odrůdové nabídky přináší každý rok vedle osvědčených odrůd také několik novinek pro jarní i podzimní zásev.

Široký sortiment odrůd všech hlavních plodin nabídnou také letos zemědělcům v Plzeňském kraji tradiční polní dny v květnu a červnu. Hlavně odrůdová nabídka řepky a ozimých obilnin bývá pro pěstitele zajímavá. Mohou se na jednom místě seznámit s novinkami a současně ohodnotit známé odrůdy v různých podmínkách a ročnících.

Řepky ve Vstiši

Květen patří řepce ozimé. Již 4. května se koná polní den ve Vstiši u Dobřan. Poloprovozní pokusy tady už několik let pořádá Česká zemědělská univerzita Praha pod vedením prof. Ing. Jana Vašáka, CSc. Vedle hlavních odrůd na současném trhu zde bude možné vidět i několik novinek.

SY Alissa

Raný hybrid SY Alissa prošel v letech 2012/2014 registračními zkouškami Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu (ÚKZÚZ) a byl na konci roku 2014 díky nadprůměrným výsledkům zaregistrován. Jedná se o odrůdu se spolehlivými výnosy a dobrým zdravotním stavem. Středně vysoké rostliny mají pevný stonek, který zajišťuje vysokou odolnost proti poléhání. Hybrid má na podzim velmi rychlý vývoj a je vhodný i pro pozdní termíny setí. Jeho zimovzdornost byla také testována v náročné zimě 2011/2012 a zde patřil k nejlépe hodnoceným odrůdám. SY Alissa dosahuje nejlepších výsledků ve srážkově příznivějších oblastech a je velmi dobře využitelná pro bezorebné setí. Je uvedena na Seznamu doporučených odrůd ÚKZÚZ pro rok 2016 jako odrůda předběžně doporučená.

Ivan 106

Polotrpasličí hybrid Ivan 106 kombinuje spolehlivé výnosy a nízké náklady na pěstování. Výrazně snížená výška rostlin zajišťuje stabilitu porostu, usnadňuje vstupy techniky do porostu během vegetace a snadná sklizeň zvyšuje výkon strojů a snižuje náklady na spotřebu paliva. Rozdíl ve výšce porostů byl velmi dobře patrný také ve Vstiši v loňském roce. Velmi dobrá zimovzdornost a vyrovnaný zdravotní stav zajišťují výnosovou stabilitu. Na jaře hybrid velmi dobře větví. Dozrávání je vyrovnané s kompaktním uzavřením šešulí. Ivan 106 se také uplatní v sušších oblastech pěstování a na lehčích půdách.

Obilniny tradičně ve Staňkově

V pátek, 17. června, ožije plocha u letiště ve Staňkově. Tradiční polní den, který pořádají fi rmy BOR , s. r. o., a AGRO Staňkov a. s., nabídne rozsáhlý sortiment ozimých pšenic a ječmenů, které doplní odrůdy jarního ječmene a pšenice a několik odrůd ovsa. Největší prostor je věnován odrůdové nabídce pšenice ozimé.

Bernstein

Odrůda Bernstein (E) má vynikající kvalitu zrna a je spolehlivá ve výnosech. Rostliny jsou vyšší, ale díky pevnému stéblu má odrůda velmi dobrou odolnost k poléhání. Je vhodná také pro pozdní termíny setí. Při vyšší intenzitě pěstování uplatní svůj vysoký výnosový potenciál, ovšem díky výbornému zdravotnímu stavu a odolnosti k poléhání ji lze s úspěchem
využít i v extenzivních podmínkách pěstování.

Pankratz

Ozimá pšenice Pankratz (A) byla u nás registrována v loňském roce. Má vyrovnaný zdravotní stav a velmi dobře přezimuje. Nízké nepoléhavé
rostliny silně odnožují a nižší HTZ je kompenzována vysokým počtem produktivních klasů. Zrno má výbornou pekařskou kvalitu – vysokou objemovou hmotnost a vysoké číslo poklesu. Pankratz je vhodný do všech pěstitelských oblastí, vysokých výnosů dosahuje také v chladnějších regionech.

Gordian

Odrůda Gordian potvrdila v minulých letech své přednosti: špičkové výnosy ve všech oblastech, včetně sušších, vysoká odolnost proti silnému tlaku chorob díky nadprůměrnému zdravotnímu stavu, pevné a krátké stéblo, které zvyšuje odolnost proti poléhání, a velmi dobrá zimovzdornost potvrzená výborným přezimováním v tuhé zimě 2011/2012. Tato polopozdní odrůda umí svůj vysoký výnosový potenciál využít v intenzivních i extenzivních podmínkách pěstování, ve všech výrobních oblastech. Pekařská kvalita zrna je hodnocena jako chlebová (B), ale důležité parametry kvality jsou nadprůměrné – číslo poklesu a objemová hmotnost jsou v absolutních hodnotách na úrovni zrna elitní kvality, obsah dusíkatých látek odpovídá hodnocení pro kategorii A (12,7 %). Díky kombinaci výše jmenovaných vlastností je pěstování odrůdy Gordian ekonomicky výhodné.

Nové odrůdy na Hadačce

Ve čtvrtek, 23. června, bude možné na Hadačce u Kralovic vidět tradičně široký sortiment odrůd mnoha plodin. Vedle ozimých pšenic a ječmenů tu budou mít své místo i odrůdy ozimé řepky a jarních obilnin. O novinky jistě nebude nouze. Firma B O R, s. r. o., představí v sortimentu ozimých pšenic novinku v nejvyšší E kvalitě, odrůdu Emilio a dále novou odrůdu pšenice tvrdé Wintergold. Odrůda Azrah rozšiřuje nabídku víceřadých ozimých ječmenů. Odrůda Soulmate bude repre
zentovat nové materiály u jarních ječmenů. Současně bude sortiment letošních odrůd rozšířen také o směsi plodin na greening. Bude možné posoudit například otázku konkurence jednotlivých komponentů dané směsi.
Polní dny ale samozřejmě nejsou jen možností k hodnocení a porovnávání jednotlivých odrůd. Jsou to místa setkávání, výměny zkušeností a navazování nových kontaktů. Místa vhodná k načerpání sil před přicházející sezónou sklizně.  
Ing. Anna Poubová B O R , s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *