Odrůdy a udržitelné zemědělství

Na Zkušební stanici ÚKZÚZ v Chrlicích u Brna se konal Polní den ÚKZÚZ 2016, jehož hlavním tématem byly Odrůdy a udržitelné zemědělství. Cílem letošního Polního dne, který sestával z odborného semináře a odpoledních prohlídek odrůdových pokusů, bylo informovat účastníky o aktuální situaci v oblasti zkoušení odrůd a seznámit přítomné s novými trendy ve šlechtění odrůd.

Polní den ÚKZÚZ 2016 zahájil ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ing. Daniel Jurečka, který konstatoval, že odborníci ústavu musí být více aktivní v regionech, aby byli přínosem hlavně pro odbornou zemědělskou veřejnost. Neměli by  pouze vystupovat jako orgán státního dohledu nad rostlinnou produkcí, ale také jako odborníci, kteří dobře využívají také potenciál svých zkušebních stanic a regionálních pracovišť, jež jsou rozmístěné po celé republice.

Viceprezident Agrární komory ČR Václav Hlaváček varoval před propadem živočišné výroby v ČR, kdy zejména bez chovů krav se nedají ekonomicky výhodně praktikovat udržitelné osevní postupy. Zástupce Ministerstva zemědělství  Zdeněk Trnka popsal kroky ministerstva, jak na tuto situaci reaguje a představil připravované úpravy zákonů, které se týkají rostlinných komodit.

Zkušební stanici v Chrlicích představil její vedoucí Tomáš Jan. Zkušební stanice v Chrlicích zakládá pokusy zejména pro registraci a právní ochranu odrůd. Zkoušeny jsou zejména polní plodiny, zelenina a nově i drobné ovoce.

Jiří Urban, ředitel Sekce rostlinné výroby ÚKZÚZ vybral z nové Strategie resortu do roku 2030 klíčové cíle, které se týkají nových výzev a hospodaření, jež je ohleduplnější k životnímu prostředí, a zamýšlel se nad tím, jak může ÚKZÚZ pomoci naplnit jejich vyřešení.

Tomáš Mezlík, ředitel Národního odrůdového úřadu, představil organizaci zkoušek užitné hodnoty. Na závěr za ČMŠSA představil na příkladu pšenice Pavel Horčička nové trendy ve šlechtění.

Vzhledem k Mezinárodnímu roku luštěnin, vyhlášeným pro tento rok, seznámi Ing. Miroslav Hochman, ředitel výzkumného ústavu Agritec Šumperk účastníky s významem luskovin a jejich perspektivou pro udržitelné zemědělství.

V areálu zkušební stanice mohli návštěvníci formou komentované prohlídky shlédnout zejména odrůdové pokusy s obilninami, luskovinami, zeleninou a drobným ovocem, ale i další.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *