Ochraňte vaše porosty až do konce

Ošetření fungicidem Osiris zaměřujeme zejména na ochranu praporcového listu a klasu. Tento špičkový fungicid byl úspěšně prověřen v posledních dvou sezonách, v kterých se pěstitelé obilnin potýkali s mnohdy až extrémním výskytem houbových chorob.

Osiris je vhodné aplikovat v termínu T3 až T4 (BBCH 49–65) v jarní a ozimé pšenici, jarním a ozimém ječmeni, tritikale, žitu a ovsu. Při aplikaci v termínu T3 (začátek metání) řeší především listové a klasové choroby a v termínu T4 (začátek kvetení) se rozšiřuje účinnost na klasové fuzariózy a černě. Důvody pro aplikaci Osirisu v termínu T3 a T4 jsou následující:

1) Účinné látky metconazole i epoxiconazole vykazují účinnost na klasové fuzariózy a černě, což znamená snížení obsahu mykotoxinů. Zároveň řeší listové choroby, jako jsou rzi, braničnatky, listové skvrnitosti DTR, hnědé a rynchosporiové skvrnitosti.

2) Osiris neprodlužuje vegetaci snižováním tvorby etylenu při aplikaci proti klasovým chorobám.

3) Dále zvyšuje HTZ a obsah dusíkatých látek. Výsledkem je vyšší výnos a kvalita produkce.

4) Osiris obsahuje speciální formulaci, která umožňuje mimořádnou přilnavost, vynikající pokryvnost a rychlou adsorpci.

5) Pozor! Osiris vykazuje špičkovou protektivní a kurativní účinnost na rez plevovou – specifikum sezóny 2014, nicméně jsou již první signály ukazující na přezimování této nebezpečné houbové choroby.

 

Fungicidní ošetření klasu je významné opatření, které nabývá v posledních letech na důležitosti.

Důvodů, proč se zvyšuje důraz na ošetření klasu, je několik:

Změna průběhu počasí – pravidelně se opakují suché dubny a většina srážek se posouvá do druhé poloviny května a začátku června. To vytváří podmínky pro pozdější nástup houbových chorob.

Zvýšená výměra kukuřice – v současné době se kukuřice pěstuje na více než 300 000 ha, následnou plodinou
jsou většinou obilniny, které budou citlivější na napadení klasu.

Minimalizační zpracování půdy, které šetří vláhu, omezuje erozi, zrychluje zakládání porostů, snižuje spotřebu pohonných hmot, ale je také spojeno s vyšším výskytem houbových chorob v klasu.

Zvyšující se požadavky na kvalitu, což znamená důraz na vyšší objemovou hmotnost, obsah dusíkatých látek, a naopak na nižší obsah mykotoxinů a černí.

 

Osiris je vhodné řešení v systému jednoho ošetření, pokud se tlak houbových chorob začne projevovat až v době metání. Doporučená dávka u všech obilnin je 1,75 l/ha. V případě silného infekčního tlaku fuzarióz (deštivé počasí v období kvetení, citlivá odrůda, minimalizační založení porostů, kukuřice jako předplodina) je vhodné dávku zvýšit na 2 l/ha.
Při ranějším výskytu houbových chorob doporučujeme systém dvou ošetření, kdy po první aplikaci (z fungicidů BASF
např. Capalo, Opera Top, Adexar Plus) je Osiris aplikován jako druhé – kvalitativní – ošetření v dávce 1,5–1,75 l/ha.
Dávku přípravku Osiris v systému dvou ošetření je možné snížit na 1,5 l/ha z původní doporučené dávky 1,75 l/ha, pokud není doba po aplikaci prvního fungicidu delší než 25 dní, nejde o citlivou odrůdu, předplodinou nebyla kukuřice a příprava půdy nebyla provedena bezorebně. Termín aplikace, která je zaměřena na snížení fuzarióz, by měla být nejpozději v době, kdy se objeví první prašníky květů.

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.,
BASF spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *