Ochraňte řepku i před plísní zelnou

Fungicidní ošetření v době květu patří do standardní fungicidní technologie ochrany řepky. Je cíleno primárně proti sekundárnímu napadení porostu řepky hlízenkou, ale mnohdy tato aplikace chrání porost také před dalšími chorobami. Patří mezi ně černě, plíseň šedá a plíseň zelná. Avšak doposud neexistovalo registrované řešení, které by chránilo výnos před plísní zelnou v pozdějších fázích vyvíjejících se šešulí. Od tohoto roku lze šešule chránit fungicidem Amistar Xtra.

Amistar Xtra si vydobyl oblibu svou univerzálností, výsledky u nezávislých hodnoticích organizací i letitými zkušenostmi pěstitelů. Vyniká multiplodinovým záběrem, kde je registrován na mnohé choroby. Svou nezastupitelnou pozici potvrzuje v ochraně řepky olejky, slunečnice, máku a jeho kvalitu nelze opomíjet ani v ochraně obilnin (tabulka).

Složení, aplikace a účinnost fungicidu Amistar Xtra

Fungicid Amistar Xtra je širokospektrální dvousložkový fungicid, který obsahuje účinné látky s rozdílným způsobem účinku a rozdílným stupněm systemicity. Jedná se o kombinaci cyproconazulu (azolu) a azoxystrobinu (strobilurinu), která propůjčuje Amistaru Xtra preventivní i kurativní účinky v regulaci chorob.

Amistar Xtra lze aplikovat v průběhu květu řepky (BBCH 61–69), ale vzhledem k obsahu preventivní účinné látky pro maximální využití potenciálu přípravku se doporučuje aplikovat při prvních známkách infekce v porostu. Právě proti plísni zelné lze nově Amistar Xtra aplikovat až do fáze BBCH 80, kdy šešule již dosáhly své plné velikosti. Touto aplikací je tak možné předejít situaci, která byla viditelná napříč Českou republikou v minulém roce. Oslabený šev šešule vlivem nekrotizace pletiv často praskal a semena ze šešule vypadala.

Možnosti pro omezení hlízenky

Pro minulé dvě sezóny byla typická relativně dlouhá perioda kvetení řepky. V roce 2014 se jednalo až o dlouhých šest týdnů. Období možného napadení porostu hlízenkou tak bylo extrémně dlouhé. Průběhy minulých sezón jsou si velice podobné také s tou letošní. Z tohoto důvodu je potřeba využít fungicidů, které chrání porost před infekcí hlízenkou dlouhodoběji. K takovým fungicid Amistar Xtra jednoznačně patří.

Další možností, jak omezit napadení porostu hlízenkou, je využití jarního efektu fungicidu s morforegulačním účinkem Toprex, který vlivem regulace apikální dominance kvetoucí porost vývojově vyrovnává a umožňuje tak lépe synchronizované kvetení, které může zkrátit pe­riodu kvetení až o jeden týden.

Letos se fungicid Amistar Xtra nabízí ve výhodném balíčku spolu s nejsilnějším azolovým fungicidem jménem Artea Plus, který představuje univerzální použití v obilninách.

Použití a dávkování

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka Ochr. lhůta (dny) Pozn.
  přípravek (l/ha) kapalina (l/ha)
Řepka olejka hlízenka obecná 1,0 400–600 42 BBCH 61–69,
BBCH 75–80,
max. 2×
alternáriová skvrnitost 0,75 400–600 42
Řepka olejka* plíseň zelná 1,0 200–400 42 BBCH 61–80,
max. 2×
Cukrovka** cerkosporióza řepná, padlí řepné, ramuláriová skvrnitost řepy, rez řepná 1 200–400
Ječmen hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná, rez plevová, rynchosporiová skvrnitost ječmene 0,75 200–300 35 BBCH 29–69,
max. 2×
padlí travní 0,75–1 200–300 35
Pšenice braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, rez plevová, rez pšeničná 0,75 200–300 35 BBCH 29–69,
max. 2×
padlí travní 0,75–1 200–300 35
Mák* plíseň maková, hlízenka obecná, zvýšení odolnosti proti poléhání 1,0 nebo
2 × 0,5
200–600 AT BBCH 18–49,
max. 2×
Slunečnice* plíseň šedá, červenohnědá skvrnitost slunečnice (Phomopsis helianti), alternáriová skvrnitost slunečnice 0,8 200–600 AT BBCH 16–55,
max. 2×
Oves* padlí travní, hnědá skvrnitost ovsa, rez ovesná 0,75–1 200–400 35 BBCH 29–59,
max. 2×
Ostropestřec mariánský* houbové choroby 0,75 200–300 AT max. 1× pro výživu zvířat

* Rozšířené použití přípravku povolené podle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění nebo menšinové použití přípravku podle
čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

**Přípravek je v registračním řízení

RNDr. Ondřej Skala

Syngenta Czech s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *