Ochrana půdy při pěstování kukuřice

Pěstování kukuřice a zvláště technologiím ochrany půdy byla věnována konference Energetické plodiny 2015, která proběhla ve Větrném Jeníkově.

Uspořádala ji společnost KWS Osiva, s. r. o., a pozvala na ni široké spektrum přednášejících. Ing. Jiří Hladík se věnoval půdoochranným technologiím při zakládání kukuřice. Kromě jiného připomněl, že půda má kromě produkční funkce také retenční a filtrační úlohu. Jak uvedl, jeden hektar hluboké černozemě pojme 3500 metrů krychlových vody. Teoretická retenční kapacita půd na našem území je 8 400 000 000 metrů krychlových vody, ale vzhledem k jejich stavu je to ve skutečnosti jen 5 040 000 000. Pokud by se začala uplatňovat opatření pro zlepšení stavu půdy, mohla by do deseti let vzrůst na 7 100 000 000 metrů krychlových, což by vedlo k poklesu problémů při nadměrných srážkách i suchu. Pro lepší informovanost o vlastnostech půdy a její ochraně ústav vytvořil internetové stránky www.organickahmota.cz, kde je k dispozici také kalkulačka bilance organické hmoty v orné půdě.
Jednou z možností, jak půdu chránit před erozí a dodávat jí organickou hmotu, je setí svazenky jako vymrzající předplodiny. Na toto téma provádí ve spolupráci se společností KWS dlouhodobé pokusy prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. Vyplynulo z nich, že svazenka, zvláště v kombinaci s digestátem, může zvyšovat výnos kukuřice. Kromě toho působí protierozně, brání živinám v úniku, dodává půdě organickou hmotu a rozkládající se rostliny kukuřici během vegetace vyživují.
Pozornost vzbudila přednáška Adama Moravce ze sdružení CZ Biom, jenž se věnoval zákonu 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela přináší změny také pro provozovatele bioplynových stanic.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *