Ochrana proti významným škůdcům řepy

Významnou část dvacátého století byla řepa pěstována v České republice na značných osevních plochách překračujících 100 000 ha (do roku 1960 se do výměry započítává i krmná řepa). Za posledních čtrnáct let, po mírném kolísání, klesla výměra pěstování cukrové řepy na 57 612 ha v roce 2015.

Z pohledu rostlinolékaře je řepa napadána škůdci od vzejití po celou dobu tvorby výnosu. Nejvýznamnější škody bylo možné zaznamenat v prvních fázích růstu, ale škůdci řepy, kteří v období před druhou světovou válkou a v období kolektivního zemědělství způsobovali významné škody především na vzcházejících a mladých rostlinách jsou významně regulováni především používáním mořeného osiva. Z praktického hlediska dělíme škůdce řepy na škůdce žravé a savé, kteří se začali vice uplatňovat. Přibližně je evidováno 65–70 druhů živočišných škůdců, ale významněji může škodit přibližně deset druhů. O významnějších škůdcích a ochraně řepy proti nim informuje článek publikovaný v květnovém vydání časopsiu Úroda.

Ing. Pavel Tóth, Ph. D. z Mendelovy univerzity v Brně se ve svém příspěvku věnuje významným škůdcům řepky, například maločlenci čárkovitému (Atomaria linearis), broukům čeledi kovaříkovitých (Elateridae), dřepčíkům, mšicím a háďátku řepnému (Heterodera schachtii), poškozením jaká tito škůdci způsobují a regulaci napadení řepy.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *