Ochrana plodin názorně

V Kněževsi u Prahy proběhl tradiční polní den společnosti BASF spol. s r. o. Na této lokalitě se pěstitelé a zájemci o nové informace z oblasti ochrany plodin sešli již po šestnácté. Na čtyřech blocích s ozimou pšenicí, ozimou řepkou, jarním ječmenem a kukuřicí mohli porovnávat různé varianty ochrany plodin a zároveň hodnotit reakci zařazených odrůd. Hodnotný výklad získali též k dvouleté kvetoucí směsi.

Portfolio přípravků na ochranu rostlin obohatila společnost BASF o několik zajímavých novinek. V  řepce jde o herbicid Cleravis (375 g/l metazachlor, 100 g/l chinmerak, 17,5 g/l imazamox) s širokým spektrem účinnosti na dvouděložné a jednoděložné plevele, včetně všech brukvovitých, kakostovitých, svízele přítuly, heřmánků a výdrolu obilnin. Do obilnin je cílen nový herbicid Biathlon 4D (714 g/kg tritosulfuron, 54 g/kg florasulfam) s účinností proti svízeli přítule a dvouděložným plevelům. Vyznačuje se velmi dobrou selektivitou a širokým aplikačním oknem – BBCH 13–39. Do kukuřice společnost BASF připravila pro letošní rok novinky dvě. První je fungicidní přípravek se systémovým účinkem Retengo Plus (133 g/l pyraklostrobin, 50 g/l epoxykonazol, alkoholy C18–18, ethoxylované, propoxylované) určený k ochraně proti obecné listové spále kukuřice a rzi kukuřičné. Zajišťuje také lepší reakci plodiny na stresové podmínky. Druhým přípravkem do kukuřice je herbicid Akris (280 g/l dimethenamid-P, 250 g/l terbuthylazin), který poskytuje velmi dobrou půdní účinnost proti dvouděložným a zejména trávovitým plevelům. Disponuje dlouhým reziduálním působením, výhodou je menší závislost na půdní vlhkosti i flexibilita použití.

V pokusech se také objevily ještě neznámé přípravky, jde o novinky připravované pro rok 2015 (v současné době již v České republice registrované). Zcela novou účinnou látku ze skupiny SDH inhibitorů obsahuje mořidlo Systiva (333 g/l fluxapyroxad) určené k ochraně obilnin proti listovým chorobám, ale také fungicid s preventivním a kurativním účinkem Adexar Plus (41,6 g/l epoxykonazol, 41,6 g/l fluxapyroxad, 66,6 g/l pyraklostrobin). Ten v sobě kombinuje ochranu proti listovým a klasovým chorobám obilnin. Přestože nebyly součástí polní prezentace luskoviny a jeteloviny – také do těchto plodin připravuje společnost BASF novinku, a to herbicid Corum (480 g/l bentazon, 22,4 g/l imazamox).

Polní dny společnosti BASF proběhly již na čtyřech lokalitách, závěrečná polní akce se uskuteční 26. 6. v Kostelci nad Orlicí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *