Ocenění pro českou řepku

Cenu Grand Prix Techagro časopisu Úroda letos získal Orex, ozimá řepka z tuzemského šlechtění.

Časopis Úroda cenu uděluje za inovaci v rostlinné výrobě. V případě liniové odrůdy Orex hrál hlavní roli fakt, že jde o první dihaploidní odrůdu ozimé řepky z tuzemského šlechtění. Jedním z hlavních přínosů dihaploidizace je zkrácení šlechtitelského procesu. Jeho zvláštnost spočívá v tom, že rostlinám F1 generace se po nakvetení odeberou pylová zrnka, jež se v laboratorních podmínkách přemění v plnohodnotné rostliny, které ale mají jen poloviční sadu chromozomů, jde tedy o haploid. Dalším zásahem se jeho sada chromozomů zdvojnásobí, čím se zároveň získá homozygotní jedinec (má obě sady shodné). Šlechtitel si tak ušetří několik let imbreedního šlechtění. Orex je výsledek práce firem ze sdružení Česká řepka, registrace proběhla v lednu letošního roku. Udržovatelem odrůdy je OSEVA vývoj a výzkum s. r. o., na tuzemském trhu ji zastupuje SELGEN, a. s.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský odrůdu charakterizuje takto: Orex je polopozdní odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Rostliny jsou nízké až středně vysoké, středně odolné proti poléhání před sklizní. Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou, středně odolná proti napadení černěmi řepky a středně odolná proti napadení verticiliovým vadnutím. V rámci sortimentu liniových odrůd je výnos semene vysoký, výnos oleje vysoký, hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni je nízký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v semeni je nízký až středně vysoký.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *