Obilniny pro různé využití

Firma Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., rozšířila své portfolio o několik zajímavých odrůd. Mezi novinky, které si mohli v Nabočanech návštěvníci prohlédnout, patřily ozimá pšenice Judita, Frisky a Kompass, hybridní ozimá pšenice Atoupic a LG Alpha a ozimý ječmen Padura.

Judita (A) je česká odrůda ozimé pšenice vyšlechtěná v Hrubčicích, která prošla předzkouškami v tvrdé zimě 2011/2012 a překonala i suché jaro, upozornila v úvodu Ing. Jana Černá, obchodní a výrobní manažerka firmy Limagrain Central Europe Cereals pro oblast Čech. Podle provokačních testů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) je středně odolná proti vymrznutí. Ústav uvádí také střední odolnost ke všem důležitým listovým a klasovým chorobám. Zajímavé jsou její kvalitativní parametry, které téměř ve všech hodnocených znacích dosahují elitní jakosti, jen vaznost mouky spadá do kategorie A. V České republice dosahuje nejvyšších výnosů v řepařské výrobní oblasti.

Další ozimá pšenice Frisky (C) pochází z německého šlechtění. Podle výsledků registračních zkoušek i z testování pro Seznam doporučených odrůd (SDO) zaujme výnosy, které ji vynesly do čela testovaných odrůd. „Kvalitou Frisky spadá do kategorie C kvůli objemu pečiva, ale výkupními parametry kolísá mezi jakostí E až B,“ ukázala obchodní a výrobní manažerka. Patří k odrůdám s vysokou mrazuvzdorností (potvrdila letos v Polsku, které zasáhly silné mrazy) a velmi dobrým zdravotním stavem na listu i v klase. Zaujme také krátkým pevným stéblem s vysokou odolností vůči poléhání. Její odrůdovou charakteristikou je i vysoká odnoživost.

Taktéž německou odrůdou je ozimá pšenice Kompass (A), registrovaná v Německu v roce 2014, kde je zařazena do Seznamu doporučených odrůd. „Vyznačuje se stabilním pádovým číslem, vysokou odolností k porůstání zrna, vysokým a stabilním výnosem, střední odolností k vyzimování a dobrou odolností ke všem důležitým chorobám klasu i listu,“ shrnula vlastnosti odrůdy Kompass Ing. Černá. Uplatnění nalézá ve všech výrobních oblastech i v sušších podmínkách.

Ing. Černá připomněla dále významné odrůdy ozimé pšenice Evina a Dagmar. Evina zaujme elitní jakostí kombinovanou s vysokým výnosem. Výnos je též doménou odrůdy Dagmar (A), která v loňském roce v SDO ve velmi raném sortimentu překonala všechny zkoušené odrůdy.

Zajímavostí sortimentu jsou nové hybridní ozimé pšenice – ranější Atoupic (A), vhodný i do sušších oblastí, a pozdní LG Alpha (C), jehož předností je výnosový potenciál, informovala Ing. Černá.

Vedle pšenice hovořila také o novince ozimého ječmene Padura, který boří mýty o nižším výnosu dvouřadých ječmenů. „Svými výnosy překonává i některé šestiřadé odrůdy,“ potvrdila zástupkyně firmy Limagrain. Disponuje také dobrým zdravotním stavem a odolností vůči vyzimování – v ročníku 2011/2012 dosáhla hodnocení 7 bodů. Padura tvoří výnos počtem klasů, rostliny jsou nižší, s vysokou odolností k poléhání. Odlišuje se velkým zrnem, jehož HTS dosahuje 57 g.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *