O tunu vyšší výnos

Pro pěstitele ječmene již není novinkou možnost výsevu hybridních odrůd pod značkou Hyvido. Společnost Syngenta v současné době nabízí tři hybridy ozimého ječmene, mezi nimi i letošní novinku Mercurioo.

Podle Ing. Evy Kabylové, plodinové manažerky firmy Syngenta na obilniny, jde o kompenzační hybrid nejnovější generace se zlepšenou zimovzdorností oproti ostatním hybridům a vysokou schopností regenerace. Podobně jako další dva materiály, Galation a Wootan, disponuje vysokým výnosem. U kompenzačního typu Galation připomněla výrazně zlepšenou pevnost stébla, kvalitu zrna (objemovou hmotnost) a velmi dobrý zdravotní stav. Naproti tomu Wootan přináší přednosti v jiných parametrech. Jde o klasový typ z nové generace hybridních ječmenů s mohutnými klasy. Tato odrůda prošla v tuzemsku registračními pokusy a dosáhla nejvyšších výnosů v obou variantách pěstování ve všech třech letech, doplnila Eva Kabylová.

Hybridy také procházejí poloprovozními pokusy firmy Syngenta napříč celou Českou republikou s minimální výměrou 4 ha. Od loňského roku se systém pokusů změnil a podniky si již nemohou jako kontrolu liniovou odrůdu volit, ale jsou určeny dvě liniové odrůdy, aby byly pokusy ze všech lokalit porovnatelné. Do projektu je zapojena Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), která dělá nezávislého auditora. Průměrné výsledky poloprovozních pokusů z 15 lokalit potvrdily loni výsledky minulých let. Znamená to, že hybridy navyšují výnos asi o jednu tunu oproti liniovým odrůdám – konkrétně v roce 2015 Galation o 0,86 t/ha a Wootan o 0,98 t/ha.

O praktickou zkušenost s pěstováním hybridů se podělili na konferenci společnosti Syngenta v Čestlicích dva hosté. Miroslav John z firmy WF Agrar s. r. o. pěstuje hybridní ozimý ječmen od roku 2011, kdy dovezl z Německa odrůdu Zzoom. Již před lety si v podniku stanovili cíl nepěstovat jařiny, které měly v Ústeckém kraji problém s přísušky. Do osevního postupu tak velmi dobře zapadl hybridní ozimý ječmen, který je vhodnou předplodinou pro ozimou řepku, s přísušky se díky podzimnímu výsevu i mohutnému kořenovému systému dokáže vyrovnat a navíc pomůže rozložení sklizně. Z ekonomického hlediska si M. John pochvaluje výkonnost, kvalitu a v konečném důsledku i ziskovost.

Jak připomněla Ing. Kabylová, k úspěšnému pěstování vede dodržování optimalizované technologie pěstování hybridního ječmene, tzv. Hybrid Optimized System. Ten obsahuje čtyři základní doporučení – snížený výsevek (do 20. 9. 1,3 až 1,8 MKS), intenzivní hnojení, dvojí fungicidní ochranu a dvojí regulaci. Miroslav John kopíruje při pěstování hybridního ječmene technologii společnosti Syngenta. Jak zdůraznil, zásadní je u nich výsev, který musí proběhnout od 10. do 20. 9. s výsevkem maximálně 180 klíčivých semen/m2. Intenzita výživy je vysoká, porosty celkem dostanou 150 kg N/ha – první dávka činí 80 kg N/ha co nejdříve, jakmile to podmínky dovolí, druhá (70 kg N/ha) následuje v Piamonu kvůli žádoucímu obsahu síry. Do každého postřiku přidávají také hořkou sůl. Samozřejmostí je i aplikace systému dvojí fungicidní ochrany a regulace, i když v letošních podmínkách odrůdě Galation stačilo pouze jedno fungicidní ošetření.

Druhý host, Ing. Ladislav Černý, Ph.D., z ČZU mimo jiné upozornil na to, že řídký porost hybridů přitahuje ve velkém škůdce. Na podzim je proto nutné hlídat přenašeče viróz a používat mořené osivo. Společnost Syngenta si je tohoto rizika vědoma a svým zákazníkům dodává osivo mořené, a to jak insekticidně (Cruiser 350 FS), tak fungicidně (Celest Trio Formula M).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *