O suchu mluví i bramboráři

S nedostatkem vláhy se letos setkávají všechny zemědělské plodiny. S výjimkou března jsou totiž srážkové úhrny za jednotlivé měsíce pod dlouhodobým průměrem. Sucho způsobuje problémy i pěstitelům konzumních brambor, kteří očekávají podprůměrné výnosy. Podobná situace je v celé Evropě. Jak upozornil Ing. Miloslav Chlan z Českého bramborářského svazu, z. s., v sousedním Německu je ale cena brambor dvojnásobná. S ohledem na situaci na polích lze očekávat růst cen. Ovšem doposud není jasné, jakou kvalitu budou hlízy mít. Vydatné srážky by totiž mohly způsobit nežádoucí obrůstání suchem poškozených porostů, a to by negativně ovlivnilo i kvalitu.

Český bramborářský svaz, z. s., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod a Havlíčkova Borová, zemědělská a. s. uspořádaly ve čtvrtek 30. července odborný seminář a polní den v Havlíčkově Borové.

 

Na videu je část hodnocení současné situace na trhu i polích s bramborami, které v Havlíčkově Borové prezentoval Ing. Miloslav Chlan, předseda Českého bramborářského svazu, s. z.*

 

Více si můžete přečíst v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *