O rok přeložený křest

Od loňského roku funguje ve Velkých Pavlovicích nový areál, ve kterém je možné uskladnit až 22 tisíc tun. Křest tohoto zařízení ale proběhl až letos 7. listopadu. Tuto oblast značně poškodily povětrnostní podmínky v roce 2012, a tak zdejší neúroda nebyla důvodem k oslavám. Letos je situace o poznání lepší a akciová společnost Moravská Agra již naplno využívá posklizňovou linku a skladovací prostory od společnosti Pawlica, s. r. o.

Více si o skladovacím Areálu společnosti Moravská Agra, a. s., ve Velkých Pavlovicích budete moci přečíst v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *