Napadené obilí

Nový způsob moření založený na amygdalinu

Chemici na švýcarské technické vysoké škole našli nový způsob, jak chránit osivo před hmyzem. Využívá principu, jakým chrání svoje semena například broskve a podobné druhy.

Vysoká škola o tom informovala v tiskové zprávě. Jádra broskví obsahují amygdalin, substanci, která v žaludku uvolňuje kyanovodík. Chemici  univerzity se tímto systémem nechali inspirovat a vytvořili mořidlo, které sice působí proti některým hmyzím škůdcům, ale neovlivňuje klíčení semen a je biologicky odbouratelné. Aby našli nejúčinnější způsob, otestovali různá pořadí vrstev. Jako nejúčinnější se ukázal sled vrstev neškodného polylaktátu, obsahují různé účinné složky. Vnitřní vrstva obsahuje enzym, následuje vrstva čistého polylaktátu a pak dvě vrstvy, ve kterých je uložen amygdalin. Vše uzavírá poslední vrstva polylaktátu. Jak se larva hmyzu postupně prožírá vrstvami, pozře nejprve amygdalin a poté enzym, který z něj uvolňuje kyanovodík. Ten ji pak oslabí nebo zabije. Chemici ze švýcarské vysoké školy pak ve spolupráci s berlínským Institutem Julia Kühna vyzkoušeli mořidlo na skladištních škůdcích. Ukázalo se, že proti potemníkovi moučnému, zavíječi paprikovému a korovníkovi obilnému funguje velmi dobře. Líhlo se znatelně méně dospělých brouků a motýlů, hůře se množili a larvy rostly pomaleji, protože hůře přijímaly potravu. Mořidlo ale nepůsobilo proti všem, například pilous černý jím nebyl ovlivněn. Tento druh totiž neklade vajíčka na povrch zrna, ale zavrtá je dovnitř a díru uzavře. Larva pak vyžírá zrno zevnitř a s mořidlem tedy nepřijde do kontaktu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *