Nový způsob likvidace skladištních škůdců na dosah

Novou technologii likvidace skladištních škůdců pomocí řízené atmosféry představili včera v podniku Podravka - Lagris a. s. její autoři Ing. Václav Stejskal, Ph.D., a Ing. Radek Aulický, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Technologie spočívá v promývání sila s komoditou dusíkem po dobu deseti dnů, což vede ke spolehlivému usmrcení (podle dosavadních výsledků) všech skladištních škůdců, včetně takových, kteří žijí uvnitř semene. Postup se nicméně ještě testuje pro další komodity a škůdce.

Jak upozornil Ing. Stejskal, po zákazu používání velmi účinné látky methylbromid, která poškozovala ozonovou vrstvu, je hlavním způsobem likvidace škůdců ve skladovaných komoditách použití fosforovodíku. Je laciný, snadno aplikovatelný, ale také toxický, objevuje se značná rezistence a při určité koncentraci je samovýbušný. „Pokud jím produkt ošetříte, dostanete tam rezidua, byť nejsou toxická a je jich tam málo. Přesto získá produkt punc ošetření toxickou látkou, což pro určité lidi znamená ztrátu na hodnotě,“ uvedl Ing. Stejskal. Mezi alternativy tohoto ošetření patří řízené atmosféry. Princip spočívá v odstranění kyslíku. Buď se ve skladovacím prostoru vytvoří podtlak nebo se přidá oxid uhličitý či dusík. U oxidu uhličitého stačí 60% koncentrace, ale při vypouštění se drží u země, což hrozí otravou. Navíc ho člověk nedokáže jednoduše odhalit. Problém použití dusíku spočíval v tom, že je potřeba dosáhnout koncentrace 99,9 %, což je jednorázovou aplikací nemožné, protože skladované materiály jednak plyn sorbují, jednak uvolňují kyslík. Nová technologie tedy spočívá v tom, že se silo napustí dusíkem a následně se jím průběžně doplňuje (promývá) tak, aby zůstala vysoká koncentrace udržena. Na rozdíl od jiných technologií postup nepotřebuje velmi drahá hermetická sila.
Podle Ing. Aulického při využití dusíku dosáhli podle předběžných výsledků v praxi nižších nákladů než při aplikaci fosforovodíku, je ale potřeba využívat generátor dusíku, nákup plynu v tlakových lahvích je příliš drahý. Mezi další benefity patří nezávislost na firmě aplikující fosforovodík, zaměstnanci nepotřebují zkoušky pro zacházení s toxickými látkami, což snižuje závislost na dopravci (na dodávku nemusí čekat takto proškolený člověk) atd. Společnost Podravka-Lagris nyní nový systém testuje v provozních podmínkách. Investice do generátoru dusíku a navazujících technologiích se pohybuje v řádu stovek tisíc až milionů.*

 

Další podrobnosti přineseme v některém z dalších čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *