Nový hybrid ze skupiny Tropical Dent

Hybridní kukuřice s označením Tropical Dent Corn Hybrid jsou odrůdy ze šlechtění francouzské firmy Euralis. Tyto hybridy vycházející z nového typu genetiky vykazují velmi výrazný heterozní efekt, vysokou plasticitu a stabilitu výnosů. Odrůdy se vyznačují velmi vysokými výnosy zrna a rychlým uvolňováním vody ze zrna v závěrečných fázích vegetace. Velmi dobře se uplatňují v příznivých pěstitelských podmínkách, skvěle se ale vyrovnávají i s podmínkami stresovými. Do této skupiny patří například úspěšné hybridy ES Palazzo, ES Carmen, ES Cubus a ES Gallery. Od letošního roku mohou čeští pěstitelé v praxi vyzkoušet i nový univerzální ES Asteroid (FAO 250).

ES Asteroid byl registrován po sklizni 2014 v Rakousku (registrace v prosinci 2014) a v Německu (registrace v únoru 2015), v České republice je v roce 2015 ve druhém roce registračních zkoušek na ÚKZÚZ. V Německu byl výnosový potenciál zrna ohodnocen osmi body z maximálních devíti možných. Průměrná sklizňová vlhkost zrna byla nejnižší z testované skupiny. V České republice v roce 2014 dosáhl v průměru 106,8 % výnosu zrna. Ze skupiny více než 60 hybridů se umístil na pomyslném 4. místě. Ze sedmi hodnocených lokalit byly jeho výnosy pouze v Žatci srovnatelné s průměrem kontrol, jinak dosahovaly hodnot vždy nad 100 %. Výnosy z roku 2014 na jednotlivých stanicích jsou uvedeny v tabulce, srovnání průměrných výnosů s ostatními hybridy v grafu. Výborné výsledky ukazuje ES Asteroid i v poloprovozních pokusech v naší republice. Například v loňském roce v Poříčí nad Sázavou sklidili 12,8 t zrna na hektar, tj. 113,4 % na průměr pokusu. ES Asteroid vytváří rostliny mohutného vzrůstu, díky tomu poskytuje i nadprůměrné výnosy hmoty při sklizni na siláž. V letošním roce dosáhl například nejvyšších výnosů suché i zelené hmoty v pokusech v Nové Vsi u Chotěboře. Sklizená hmota obsahuje vysoký podíl palic a vysoký obsah energie.

Rostliny ES Asteroidu vykazují dobrý zdravotní stav, odolnost proti poléhání. Palice jsou na rostlině vysoko nasazené, dosahují velmi dobrého ozrnění, mají nízké napadení snětí i nízký podíl napadení fuzariózami. Zrno je mezityp blízký zubu, HTS je střední. Při sklizni na zrno v závěru vegetace rostlina velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna a zrno tak dosahuje velmi příznivých sklizňových vlhkostí.

ES Asteroid je jednoduchý hybrid univerzálního využití se středně rychlým růstem. Je vhodný pro všechny oblasti pěstování kukuřice raného sortimentu. Velmi dobře se uplatní při intenzivním pěstování v dobrých podmínkách, dobře si však poradí i s podmínkami stresovými. Vysokou plasticitu, která hybridu zaručuje úspěšné pěstování ve všech oblastech i podmínkách, prokázal i v letošním složitém roce. Je to hybrid, jenž pro pěstitele znamená jistotu úspěchu.

Ing. Lenka Nedomová, Ph.D., BOR, s. r. o.

Foto: Kukuřice Asteroid ve Strunkovicích dne 17. 9. 2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *