Novinky a ověřené jistoty pro další kukuřičnou sezónu

Pro nadcházející sezónu připravuje firma B O R, s.r.o. portfolio hybridů vhodných do všech oblastí pěstování. V letošních pokusech jsme si prověřili jak hybridy, které jsou v naší nabídce již delší dobu, tak úplné novinky. Na základě výsledků našich poloprovozních pokusu a výsledků Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělství jsme poskládali nabídku našich kukuřic tak, aby kvalitou jednotlivých hybridů odpovídala nejvyšší úrovni a zároveň, aby pokryla všechny potřeby pěstitelů kukuřic. Je pro nás důležité, abychom dokázali nabídnout hybridy do rozmanitých oblastí pěstování, podle typů ranosti a také podle využití dané kukuřice.

Luigi CS
Mezi hybridy, které byly v nabídce už v předchozích letech, patří Luigi CS. Tento hybrid s hodnotou FAO 260 i v letošních extrémních podmínkách dokázal, že je opravdu plastický a dokáže velmi dobře reagovat i na sucho. Je jistý a vyrovnaný v dozrávání. Dokázal, jak má vysoký výnosový potenciál právě za zhoršených podmínek. Jedná se o špičkový materiál vhodný na siláž s dobrou stravitelností i na pěstování pro zrno díky dobře dozrněným velkým palicím.

ES Ardent
Novinkou v minulém roce byl ES Ardent. Jedná se o velmi ranou kukuřici s FAO 180. Díky velmi krátké vegetační době je tento hybrid vhodný pro pěstování ve vyšších oblastech. V teplých oblastech je vhodný pro pozdní vysetí, například jako následná plodina pro bioplynové stanice. Je to typická silážní kukuřice a vyniká dobrou stravitelností a vysokým podílem palic. Zároveň zaručuje vysoký obsah energie.

Pontivi CS
Další novinkou minulého roku byl hybrid Pontivi CS. Je to kukuřice středně raného segmentu s FAO 270. Materiál určený především na tvorbu siláže díky výšce rostliny a bohatému olistění. Právě díky mohutným rostlinám dosahuje vysokého výnosu zelené hmoty. Zároveň má však dobré dozrnění palic a stravitelnost siláže je také vynikající.

ES Fireball
Jedním s předních materiálů v předchozích letech a jistota pro další sezónu je ES Fireball FAO 280. Vysokou kvalitu tohoto materiálu dokazuje fakt, že je vítězem registračních pokusů v České Republice v Německu i Polsku. Jedná se o univerzální hybrid. Vysoký výnos zelené hmoty spolu s velkým podílem palic dobře dozrněných ho předurčuje pro široké využití. Má navíc dobré hodnocení pro využití v bioplynových stanicích. Zdravotní stav je rovněž na dobré úrovni. Oplývá zejména dobrou odolností proti fuzáriu, helmintosporiu a sněti.

ES Gallery
Ve středně pozdním sortimentu kukuřic na zrno figuruje ES Gallery FAO 300, což je typický zrnový hybrid. Je to vysoká kukuřice s vysoko posazenými palicemi, které jsou krásné a výborně ozrněné. Typ zrna je koňský zub. ES Gallery je velmi odolný hybrid s vynikajícím zdravotním stavem, což dosvědčují registrační zkoušky, kde dosahoval v této oblasti výborných výsledků. Zároveň je odolný proti polehání.

ES Asteroid  – NOVINKA
Novinkou nastávající sezóny je v našem portfoliu ES Asteroid FAO 250 pocházející z nové generace šlechtění firmy Euralis – Tropical Dent Genetik. Je zde kladen důraz na stabilitu výnosu a odolnost vůči stresovým podmínkám. Jedná se o hybrid vhodný na zrno i na siláž. Letos je v druhém roce registračních pokusů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Je to vysoká rostlina s vysoko nasazenými palicemi. Ve zkouškách v roce 2014 dosahoval jednoho z nejvyšších výnosů zrna a má velmi dobře hodnoceno ozrnění palic (známkou 7,8). V siláži je jeho velkou předností výborná stravitelnost a vysoký obsah energie. Je to kukuřice vhodná i do suchých oblastí.

Je potřeba uvážlivě vybrat odrůdu kukuřice dle oblasti pěstování či následného využití rostliny. Kvalitní hybrid dokáže dosáhnout vynikajícího výnosu při dobrých podmínkách, zároveň však poskytuje jistotu v době, kdy nejsou podmínky ideální, při velkém suchu nebo při špatném rozložení srážek.

Richard Bielko
BOR, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *