Nové techniky ve šlechtění rostlin

Rostlinná produkce je základem zemědělské výroby. Produkty slouží nejen jako zdroje potravin, ale i krmivo pro hospodářská zvířata. Základním faktorem, který ovlivňuje výnosy a kvalitu rostlinné produkce, je mimo moderní agrotechniky dostupnost odrůd adaptovaných na místní půdní a klimatické podmínky a požadavky spotřebitelů.

V podstatě člověk měnil genetický základ pěstovaných druhů odedávna tím, že vybíral nejlepší potomstvo a jeho semena využíval v další generaci. Již koncem 19. století byly registrovány v českých zemích první odrůdy obilovin a některých zelenin. Až do objevu Mendlových zákonů dědičnosti byl výběr z populace rostlin základní způsob šlechtění. Díky pochopení základních principů dědičnosti na počátku 20 století (předávání genů z rodičů na potomstvo, vazba genů) se začalo využívat záměrné křížení jedinců se žádanými vlastnostmi např. vysokým výnosem a odolností k chorobám.

Křížení a následný výběr potomstva, které kombinuje žádané vlastnosti, patří stále k nejvíce rozšířené metodě šlechtění rostlinných druhů, a to u plodin, které se množí pohlavně. Velmi brzy byla popsána spontánní a indukovaná mutageneze. Proces byl popsán mezi světovými válkami a od roku 1930 do 2014 bylo registrováno více než 3200 odrůd. Mutace jsou změny v genetickém materiálu jedince, které se přenášejí na další generace a v případě šlechtění jsou indukovány fyzikálními (RTG paprsky) nebo např. chemickými vlivy (Ethyl methansulfonate – EMS). Záměrné využití mutagenů k indukci mutací s cílem rozšířit genetickou variabilitu výchozí generace šlechtění je využíváno jak u pohlavně se rozmnožujících, tak vegetativně množených druhů.

Známým příkladem z českého prostoru byl radiační krátkostébelný mutant ječmene Diamant, který ovlivnil celé evropské šlechtění ječmene nebo Bor – radiační mutant chmele. Je možno uvést Vandu – radiační mutant jahodníku Gorella s odolností k plísni šedé. Známé jsou ale i mutanty rýže, kukuřice, jabloní a další.*

 

Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně

 

Více se dočtete ve Farmáři č. 6/2016.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *