Nové odrůdy pšenice i hnojiva

Na semináři v Choťovicích, který uspořádala společnost Limagrain Central Europe S. E., se nehovořilo jen o nových odrůdách řepky, ale také o novinkách u pšenice a hnojiv.

Jak uvedla Ing. Jana Černá z Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., na trh uvádějí dvě nové odrůdy ozimé pšenice. Raná Judita (A) má podle ní vynikající kvalitu (v mnoha parametrech odpovídá pekařské jakosti E) a vysoký výnos. Taktéž disponuje vysokou odolností vůči vyzimování a dobrou odolností vůči hlavním chorobám, včetně rzi plevové. Společnost Limagrain CEC dále uvádí, že jedním z rodičů je odrůda Ilias, po které Judita zdědila řadu výborných vlastností, včetně vysoké pekařské kvality, zimovzdornosti a výborného zdravotního stavu. Na tuzemském trhu také zastupují německou středně ranou odrůdu ozimé pšenice Kompass (A). Disponuje vysokým a stabilním výnosem. Jedná se o kompenzační odrůdu s velmi dobrou odolností vůči chorobám, má také velmi dobrou odolnost vůči vyzimování, snáší setí po kukuřici i pšenici, případně do mulče.
O hnojivech z Lovochemie, a. s., hovořil Ing. Jan Bradáč, MBA, z akciové společnosti OSEVA. Tekutý Lovohumine NP + Zn obsahuje 7 % N, 22 % P2O5 a 1 % Zn. Je doplněn huminovými látkami na bázi přepracovaných oxyhumolitů. Podle údajů výrobce se po zředění používá k základnímu hnojení při pěstování většiny plodin a kultur. Inovovaným hnojivem je LovoCaN T, vhodný zvláště do pšenice a řepky. Oproti svému předchůdci, kterým byl LovoCaN, je zvýšen obsah dusíku (ze 7 % na 13 %) a přidána močovinová forma, uvádí výrobce. Také obsahuje vápník (13 % jako CaO). Hnojivo je vhodné k předseťovému hnojení a k přihnojení obilnin dusíkem, především na kyselejších půdách a v chladnějších podmínkách a dále k regeneračnímu hnojení obilnin, zvláště potravinářské pšenice.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *