Nové hybridy společnosti KWS

Společnost KWS OSIVA s. r. o. nabízí do všech pěstitelských oblastí České republiky ucelený sortiment vysoce výkonných hybridů kukuřice – s využitím na zrno, siláž či bioplyn. Pro udržení vysoké výkonnostní „laťky“ každoročně přinášíme nové hybridy, které svým výnosovým potenciálem doplňují náš sortiment.

Hlavní priority pro výběr hybridů jsou dosažený výnos a ročníková stabilita výnosu. U zrnových hybridů hraje důležitou roli, současně s vysokým výnosem, i rychlost uvolňování vody ze zrna. Pro silážní hybridy je důležitý způsob dozrávání zbytku rostliny, schopnost dosažení širokého sklizňového okna a dosažení vysokých kvalitativních parametrů (obsah škrobu a stravitelnost). V neposlední řadě pro celou skupinu hybridů, bez ohledu na způsob využití daného hybridu, jsou důležité i vlastnosti jako odolnost vůči stresu (chlad a sucho), rychlý počáteční růst a vývoj, pevné nelámavé stéblo a vysoká odolnost vůči houbovým chorobám.

Pro letošní rok zavádíme do praxe šest nových hybridů v různých skupinách ranosti, jak pro zrnové, tak i pro silážní využití. Jedná se o KWS Stabil (Z 210/S 210), KWS Nestor (Z 230/S 230), Corfinio KWS (Z 240/S 250), Agro Polis (Z 260/S 270), Walterinio KWS (S 280) a Balasco (Z 370/S 380).
KWS Stabil (FAO Z 210/S 210) je dvouliniový hybrid s typem zrna mezityp se sklonem k flintu a s rovnoměrně zrajícím zbytkem rostliny. Hybrid lze využít na zrno i na siláž. KWS Stabil je možné pěstovat i jako následnou plodinu po ozimých obilninách. Hybrid poskytuje vysoký výnos siláže při dosažení vysoké stravitelnosti a obsahu škrobu. Je charakterizován velmi rychlým počátečním vývojem a výbornou odolností vůči chladu. K jeho velkým přednostem patří velmi rychlé dozrávání zrna i vysoká tolerance k přísuškům, která je prověřená letošním ročníkem. Výsledky zkoušek užitné hodnoty (ÚKZÚZ – velmi rané zrno) ukazují na jeho velmi vysoký výnosový potenciál výnosu zrna (ÚKZÚZ 2013–2014: 13 t/ha).

KWS Nestor (FAO Z 230/S 230) je tříliniový rovnoměrně zrající hybrid s typem zrna mezityp se sklonem k flintu. Lze jej využít pro pěstování na siláž či zrno, které je vhodné i pro mlynárenské využití. KWS Nestor vykazuje vysokou odolnost vůči chladu, vyniká rychlým počátečním růstem. Mezi jeho přednosti patří výborný zdravotní stav a  odolnost ke stresům během celé vegetace. Hybrid dosahuje vysokých ročníkově stabilních výnosů zrna (ÚKZÚZ 2013–2014: 13,28 t/ha) při nízké vlhkosti.

Walterinio KWS (FAO S 280) je dvouliniový hybrid s typem zrna mezityp se sklonem k flintu a se stay green efektem. Hybrid je vhodný pro využití na siláž pro bioplynové  stanice či výkrm skotu. Walterinio KWS patří mezi vzrůstné bohatě olistěné hybridy s vysoce nasazenými palicemi. Jde o plastický hybrid s rychlým počátečním vývojem. Vykazuje vysokou toleranci vůči stresu ze sucha prověřenou letošním průběhem počasí. Poskytuje špičkový výnos suché hmoty při vysoké stravitelnosti organické hmoty a s vysokým podílem škrobu. Vyznačuje se širokým sklizňovým oknem, což napomůže k dosažení vysoké kvality sklízené siláže po delší časový úsek. Na jeho vysoké energetické hodnoty ukazuje i obsah škrobu a výnos škrobu na hektar. Z pokusů ÚKZÚZ v roce 2014, při dosaženém výnosu suché hmoty 21,8 t/ha dosáhl obsahu škrobu 39,5 % v silážní hmotě, což podle jednoduchého výpočtu odpovídá výnosu škrobu 8,6 t/ha.

Toto je jen krátký náhled a představení některých novinek, které společnost KWS Osiva s.r.o. přináší pro pěstitele v ČR. Veškeré informace týkající se využitelnosti hybridů KWS, jejich kvantitativních a kvalitativních parametrů, požadavků na stanoviště, pěstitelské technologie, zkušenosti při jejich pěstování z okolních zemí atd. vám poskytnou pracovníci poradenské služby KWS.

 

Ing. Miroslav Sedláček,
produktový manažer, KWS OSIVA s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *