Nová výnosová dimenze řepky Dekalb

Inovace je základním kamenem prosperity a dlouhodobého úspěchu každé velké šlechtitelské firmy. Ne jinak tomu je také u společnosti Monsanto. A to zejména v posledních pěti letech, kdy na trh uvedla řadu novinek, které nalezly své úspěšné uplatnění v praxi. Dnes již můžeme tvrdit, že se tyto hybridy řepky řadí mezi nejrozšířenější na našem trhu. Úspěch Monsanta tkví zejména ve zkušenostech. Proces šlechtění je dlouhodobá záležitost, kterou společnost cíleně přizpůsobuje potřebám a požadavkům farmáře. Neboť je to právě on, kdo vyhodnocuje každou odrůdu ve formě výnosu a tržeb z hektaru.

Také v letošním roce přichází Monsanto s novým typem hybridu, který naplňuje ta nejpřísnější kritéria výběru. Vychází z úspěšné řady již ověřeného a v praxi velmi rozšířeného hybridu DK Exquisite.
Klíčová pro tento hybrid řepky je registrace ÚKZÚZ, která vybírá pouze nejlepší odrůdy ve tříletém, velice přísném cyklu testování. To probíhá v pokusech na lokalitách, které se nacházejí v různých agroenvironmentálních oblastech. Nutno podotknout, že pouze těm nejlepším hybridním odrůdám se podařilo úspěšně projít testovacím cyklem a výjimečně byly registrovány dříve – již po dvou letech. V posledních deseti letech se to podařilo pouze DK Explicitu a v letošním roce také novince DK Exception od společnosti Monsanto. Tento nový hybrid se vyznačoval velmi vyrovnanými výnosy v posledních dvou letech. Výnosy se většinou na všech loka lokalitách pohybovaly mezi 110–120 %, kdy průměrný výnos v roce 2013 byl 6,22 t/ha a vloni 7,61 t/ha. Je tak krásně vidět, že průměrným výnosem v rámci testování ÚKZÚZ 6,92 t/ha v tak rozdílných posledních dvou ročnících překonával celý sortiment starších i nových hybridních odrůd. To se v letech 2013 a 2014 nepodařilo žádné jiné odrůdě. Výkonnost tohoto revolučního hybridu poukazuje na neomezený  výnosový potenciál, který je dán především jeho genetickou výbavou.

DK Exception je celoevropskou novinkou a bude uváděn na trh mimo Českou republiku také v dalších zemích, v nichž řepka figuruje jako velmi důležitá plodina. Řeč je například o Německu, Francii, Británii a Polsku. Už to naznačuje, že se jedná o komplexní řepku vhodnou pro pěstitele v různých podmínkách západní a střední Evropy. DK Exception prošel také velmi přísným selekčním výběrem na Monsanto testovacích stanicích, kde se ověřovala nejen výnosová hladina, ale také např. překonávání stresových podmínek způsobených nízkými
teplotami na Ukrajině, vysokými teplotami a suchými podmínkami v Rumunsku, prošel infekčními školkami v Anglii a Německu. Ve všech podmínkách úspěšně potvrdil, že se jedná o výjimečný hybrid řepky ozimé a je tak věrný svému názvu (exception = v angličtině výjimka/výjimečný).

DK Exception je středně raný restaurovaný hybrid, který kvete ve střednědobém období a dozrává přibližně ve stejném období jako DK Exquisite. Rostliny dorůstají do střední výšky, celkový habitus tvoří vedle hlavního terminálu dlouhé větve rostoucí od spodních pater. Jednou z mnoha výhod DK Exception je to, že jde o prostorově vyváženou řepku, která umí využít každý centimetr v porostu pro tvor­bu plodných šešulí. Je proto důleži­té nepřehušťovat porosty a vysévat okolo 0,9 až 1 VJ (45 semen/m2). Zejména v podzimním období se vyznačuje rychlou pokryvností a tvoří mohutnější přízemní rů­žice, které při pěstování podpoří fungicid s regulačním účinkem. Tento hybrid na jaře velice rych­le regeneruje a vytváří pravidel­ný porost. Dochází tak nejprve k zakládání dostatečného počtu větví a až potom k růstu do výšky a k tvorbě stonku.

DK Exception je zdravý hybrid ob­sahující gen odolnosti vůči phomě (RLM7) zajišťující rezistenci i v nej­kritičtějším období – na podzim a na počátku jara. Podle zkuše­ností našich kolegů z Německa, zejména z oblastí sužovaných čas­tými a nárazovými větry, umí DK Exception velice dobře odolávat samovolnému otevírání šešulí, a je flexibilnější při stanovení doby sklizně. Díky rozsáhlému a hlu­bokému kořenovému systému, který má silnou absorpční schop­nost, umí maximálně využít dusík z půdní zásoby.

Nová hybridní odrůda DK Ex­ception je jednou z dalších velmi úspěšných inovací z dílny šlechti­telů Monsanto. Troufáme si tvrdit, že posouvá pěstování do zcela nové dimenze. V průběhu května a června budete mít možnost tuto řepku vidět na našich poloprovoz­ních pokusech a polních dnech SPZO. Věřím, že tento hybrid zau­jme zejména ty pěstitele, kteří ne­ustále vyhledávají nové cesty, jak zvýšit výnosovou hladinu na svých farmách.

 

Ing. Ondřej Černý,

Monsanto ČR s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *