Nová agronomická divize

Společnost Alltech většina lidí spojuje převážně s živočišnou výrobou. Méně známá je již agronomická divize Alltech Crop Science, která nabízí stimulační prostředky Soil-Set Aid, Impro-Grain a Impro-Set určené do rostlinné výroby. V České republice je s těmito přípravky právě na startu.

Všechny přípravky jsou schváleny pro ekologické zemědělství v souladu se směrnicí EC 834/2007, na druhou stranu je lze vzhledem k tekuté formulaci aplikovat se všemi běžně používanými pesticidy i tekutými hnojivy.

Soil-Set Aid se podle informací Ing. Macka vyrábí fermentací ze čtyř druhů bakterií. Základem přípravku jsou fermentační produkty, které při procesu vznikají, a dále se přidávají mikroprvky měď, železo, mangan a zinek. Aplikuje se postřikem do půdy před výsevem nebo před sázením například brambor nebo jiné zeleniny v dávce 1 l/ha. Důležité je, aby se Soil-Set dostal co nejblíže ke klíčícímu semínku nebo sadbě. U vojtěšky, kam je také tento přípravek cílen, je dávkování vyšší (1,2 l/ha) a aplikace probíhá na jaře před první sečí, další pak po třetí seči. Jak vysvětlil produktový manažer, Soil-Set Aid v půdě rozkládá organické látky až na aminokyseliny, ty poté vytváří chelátové vazby s živinami, které jsou takto již přístupné pro rostliny. Jinými slovy zvyšuje dostupnost minerálních látek pro výživu rostlin. Biodiskreční technologie v tomto přípravku přispívá k vytvoření zdravého půdního prostředí, přípravek tedy potlačuje patogenní organismy a podporuje ty prospěšné, doplnil řečník.

Druhý produkt Impro-Grain je podle Ing. Macka unikátní biochemická kombinace mikroživin (mangan a zinek) a růstových faktorů získaná mikrobiální fermentací. Určen je speciálně pro obilniny a pícniny. Aplikace probíhá v momentě, kdy se rozhoduje o výnosu – u pšenice, ječmene a ovsa v dávce 0,6 l/ha na konci odnožování (ve stresových podmínkách lze provést druhou aplikaci v době začátku aktivace listové plochy), u sóji v dávce 0,5 l/ha v době začátku kvetení, druhá pak ve fázi začátku nalévání lusků, pro kukuřici je vhodná fáze tří až devíti listů v dávce 0,6 l/ha (optimálně v pozdější fázi tohoto rozmezí). Stejná dávka je určena i pro vojtěšku, kde by aplikace měla probíhat po první a druhé seči (podle plánu sečí zopakovat po čtvrté a páté seči). „Impro-Grain v rostlinách spolupracuje s fytohormony a jejich tok upraví tak, že docílí podobného efektu jako Soil-Set Aid, tedy zvětšení kořenového systému. Rostlina pak dokáže lépe využít živiny z půdy a dosáhne vyššího výnosu,“ uvedl Ing. Macek. Ze Slovenska již mají výsledky pokusů zejména s kukuřicí, kde zaznamenali větší a lépe opylené palice a nezanedbatelný nárůst výnosu. Důležité jsou i výsledky z hlediska snížení obsahu mykotoxinů, což přičítají zvýšené obranyschopnosti rostliny. Aplikace Impro-Grainu zvyšuje výnosy, nutriční hodnotu i kvalitativní parametry.*

Obdobou předešlého přípravku je Impro-Set s jiným složením mikroprvků (měď, železo a mangan) speciálně navržený pro ovoce a zeleninu. Aplikuje se v dávce 0,6 až 1 l/ha.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *