Nikdy nekončící boj proti rezistentním plevelům

Hlavním tématem pravidelného předjarního školení pořádaného poradenskou společností N. U. Agrar CZ, s. r. o., byla ochrana rostlin proti škodlivým organismům vykazující rezistenci vůči doporučovaným pesticidům. Celosvětově se objevuje ročně asi jedenáct druhů, u kterých se prokáže rezistence na nějakou účinnou látku. Většina přednášek ve Větrném Jeníkově, kde se školení konalo, se věnovala rezistenci plevelů vůči herbicidům.

Rezistence plevelů vůči herbicidům není záležitostí několika posledních let. První případy byly prokázány již v druhé polovině minulého století. Vývoj rosltinné výroby v evropských zemích, ale vzniku dalších rezistentních populací nahrává. Podle Dr. Hanse Georga Schönbergera ze společnosti N.U. Agrar GmbH vznik rezistence urychluje nedostatečná hygiena na poli. Především sklizňovou technikou dochází snadno k šíření odolných jedinců (jejich semen) na další pozemky.

Objevení odolnosti vůči účinným látkám herbicidů stimuluje také dlouhodobé pěstování malého počtu plodin. Od 70. let 20. století se ve větším rozsahu začala pěstovat řepka a více než 60 % plodin tvoří momentálně ozimy. Probíhá tak selekce jedinců, kteří jsou přizpůsobeny na životní cyklus ozimých plodin, připomněl Dr. Schönberger.

K dalším faktorům patří:

-vysoká hustota pěstování jedné plodiny,

-redukované zpracování půdy,

-termín setí;  čím dříve sejeme, tím lépe pro plevelné druhy,

pěstování k zaplevelení náchylných odrůd s menší konkurenční schopností,

-krátké odstupy mezi sklizní s setím

– jednostranný výběr účinných látek herbicidů.

 

Více se budeme tomuto tématu věnovat v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *