Nejžádanější konvenční hybrid slunečnice v ČR

V současnosti se ukazuje, že pěstování slunečnice ve sklizňovém roce 2015 bylo ekonomicky velmi zajímavé. Slunečnice patří v rostlinné výrobě mezi plodiny nízkonákladové, schopné odolávat suchu a velkým klimatickým výkyvům. Právě tyto velké klimatické výkyvy je schopna slunečnice unést, a proto dává v našich mikroklimatickým podmínkách jeden z nejvyšších výnosů v rámci Evropy.

Sklizňový rok 2015 nebyl výjimkou a zemědělci na svých provozních plochách dosahovali i čtyřtunových výnosů z jednoho hektaru. Navíc její pozitivní předplodinová hodnota pro následné plodiny se začíná stále více doceňovat v zemědělské praxi.

ES Biba – slunečnicový specialista

Společnost Agrofinal zastupuje již 18 let francouzské osivářské družstvo Euralis Semenses, a to konkrétně v osivu slunečnice, které dodává zemědělcům. Mezi nejprodávanějšími konvenčními hybridy v České republice jednoznačně kraluje raný hybrid slunečnice ES Biba, který má špičkové výnosové výsledky na provozních plochách u zemědělců, výborný zdravotní stav a vynikající odolnost vůči suchu. Právě mimořádná odolnost vůči suchu a vynikající zdravotní stav tohoto hybridu přispívají nemalou měrou k tomu, že hybrid ES Biba vystupuje na stupně vítězů na provozních plochách našich zemědělců v posledních letech.

V uplynulé pěstitelské sezóně 2015 byla u zemědělců na Moravě podle šetření SPZO absolutně nejpěstovanější raná hybridní odrůda ES Biba, která se zároveň stala nejpěstovanějším hybridem slunečnice na Moravě.

ES Biba byla registrována v ČR v roce 2008 a zaujala místo kontrolního hybridu v raném sortimentu v registračních zkouškách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Na provozních plochách u našich zemědělců se řadí za poslední sledované roky mezi nejvýnosnější hybridy s nejvyšším výnosem nažek z jednoho hektaru sklizňové plochy. Na provozních plochách u našich zemědělců je pěstována od roku 2009 a dosud nebyla překonána žádným konkurenčním hybridem. Rajonizačně můžeme hybrid doporučit do kukuřičné a řepařské výrobní oblasti. Slunečnicové nažky mají vysoký obsah oleje.

ES Biba je raný dvouliniový hybrid do intenzivnějších podmínek, s výraznou odolností vůči suchu. Hybrid je nízkého vzrůstu a díky tomu není nutné porost před sklizní desikovat. ES Biba má nejnižší poléhavost porostu před sklizní ze všech hybridů v raném sortimentu a zároveň je nejzdravějším hybridem na poli z kolekce nejvýkonnějších materiálů raného sortimentu slunečnic. Hybrid je určen náročným pěstitelům, kteří vyžadují to nejlepší od svých pěstitelů a dodavatelů osiv. Šlechtitelům se podařilo vyšlechtit skutečný unikát v kolekci slunečnicových hybridů.

Ing. Jiří Kratochvíl,

Agrofinal spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *