Nejranější registrovaná novinka mezi hybridy řepek

V prosinci roku 2014 přibyla do sortimentu ozimých řepek registrovaných v České republice odrůda SY Alissa. Jde o hybrid, který pěstitele zaujme kombinací výnosového potenciálu a ranosti zrání. Ve srovnání s ostatními odrůdami registrovanými v ČR je SY Alissa jednoznačně jednou z nejranějších odrůd. V sortimentu odrůd nabízených firmou B O R, s. r. o., rozšiřuje loňskou nabídku úspěšných hybridů.

SY Alissa je raný pylově fertilní hybrid, s orbou i minimalizačními technolo-dnů do zralosti. Průměrné hodnoty který od letošního roku rozšiřuje portfolio řepek na trhu. V České republice byl testován od sklizňového roku 2012 v pokusech ÚKZÚZ pod označením RNX3123. V jednotlivých letech dosáhl výnosů 105 %, 112 % a 103 % v přepočtu na hybridní kontroly. Uspěl i v pěstebním roce 2011/2012, který prověřil mrazuvzdornost testovaných odrůd. Podle hodnocení jarního stavu na jednotlivých lokalitách přezimovalo v tomto „krizovém roce“ průměrně 87 % rostlin. Hodnocení celého sortimentu se v dané skupině pohybovalo v rozmezí 65 až 95 % s minimálním průkazným rozdílem 10 %. Lze tedy říci, že SY Alissa se zařadila do skupiny odrůd s nejlepším hodnocením.

SY Alissa má středně vysoké rostliny (s výškou kolem 150 cm) středně odolné až odolné proti poléhání před sklizní. Porosty jsou velmi homogenní a mají vyrovnané dozrávání. Rostliny se vyznačují na podzim velmi rychlým vývojem nadzemní části i kořenů. Mohutný kořenový systém se rychle vyvíjí na pozemcích připravovaných klasickou technologií s orbou i minimalizačními technologiemi bez orby. Na jaře rostliny začínají rychle regenerovat, fáze kvetení i zrání dosahují brzy. Při srovnání s odrůdami zkoušenými v registračních pokusech ve stejném období
dosahuje SY Alissa nejnižšího počtu  dnů do zralosti. Průměrné hodnoty tříletého hodnocení výnosu a zralosti hybridních odrůd v registračním řízení v letech 2012–2014 jsou uvedeny v grafu.

SY Alissa je středně odolná proti napadení plísní šedou, méně až středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou, černěmi řepky a verticiliovým vadnutím. Středně velká semena mají středně vysoký až vysoký obsah oleje se standardním zastoupením jednotlivých mastných kyselin, nízký obsah glukosinolátů a středně vysoký obsah N-látek. Kyselina eruková je mezi mastnými kyselinami obsažena v minimálním množství. Souhrn průměrných hodnot vybraných hospodářských znaků z registračních pokusů ÚKZÚZ je uveden v tabulce.

SY Alissa je plastická odrůda vhodná pro všechny oblasti pěstování řepky. Lze ji využít na pozemcích s klasickým zpracováním půdy i pro přímé setí při minimalizačních technologiích. Díky velmi rychlému podzimnímu vývoji je ideální ji vysévat v druhé polovině agrotechnického termínu pro danou oblast, lze ji využít i v pozdních termínech setí. Standardní výsevek 50 semen na m2 je vhodné upravit v závislosti na konkrétním termínu setí a stavu pozemku. Rychlý jarní vývoj je třeba zohlednit při regeneračním hnojení a plochy hnojit přednostně. Využití morforegulátorů v podzimním období zvyšuje přirozeně dobrou schopnost přezimování a zabraňuje
přerůstání rychle se vyvíjejících rostlin, v jarním období zvyšuje odolnost proti poléhání. Použití fungicidů a dalších prostředků na ochranu rostlin je nutno volit v závislosti na stavu porostu, vývoji vegetace a infekčním tlaku daného pěstitelského roku.

Závěr

SY Alissa je novinka v sortimentu hybridních řepek pro zásev roku 2015. Vyznačuje se kombinací vysokého výnosového potenciálu a ranosti. Středně vysoké rostliny mají dobrou odolnost k poléhání a dobrou odolnost proti většině houbových chorob. Lze ji využít pro
pozdní setí a pro minimalizační technologie. Pěstitelům přináší jistou a ranou sklizeň kvalitního semene řepky.

 

Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.,

BOR, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *