Naše pole v Chrudimi letos podruhé

Zářijový termín celostátního polního dne Naše pole tradičně patří nabídce především hybridů kukuřice, slunečnice a cukrovky. Zájem odborné veřejnosti byl sice tentokrát menší než letos v červnu, přesto se v Nabočanech u Chrudimi sešlo zhruba sto padesát osob, aby si prohlédly sortiment, který je k dispozici na českém trhu.

Obec Nabočany u Chrudimi jsou místem, kde se pravidelně pořádají celostátní polní dny pod názvem Naše pole. Hlavními organizátory byly Cebeco Seeds, s. r. o., Oseva Agri Chrudim, a. s., a Selgen, a. s.
Na Naše pole si vždy v červnu najde cestu několik tisíc zájemců o odrůdy mnoha polních plodin, které mohou najít v sortimentu osivářských firem. Návštěvníci si tam mohou prohlédnout alespoň několik zástupců z většiny plodin pěstovaných na českých polích. Jde především o jarní a ozimé obilniny, řepku, brambory, luskoviny a další.
Podzimní část navštívil ve srovnání s červnovým termínem jen zlomek návštěvníků. Přitom prezentovaný sortiment si zasloužil pozornost. Jednotlivé společnosti představovaly odrůdy kukuřice, slunečnice a cukrovky.
Kukuřice patří mezi plodiny, které jsou nejčastěji zastoupeny v nabídce společností na českém trhu s osivy. Také vývoj ve šlechtění nových druhů lze u této plodiny označit za nejdynamičtější. V posledních letech významně vzrostly osevní plochy slunečnice. Slunečnicové nažky totiž patří mezi zemědělské komodity, u nichž není problém s odbytem. Cukrovku v poslední době ovlivnila dlouho projednávaná reforma podpory pěstování v rámci Evropské unie.

Dva podobné hybridy s různou raností

Saaten-Union CZ, s. r. o., osela letos na podzim prezentační políčka svými hybridy kukuřice, mezi nimi byl hybrid Ravena (FAO 220). Jeho předností je vysoký obsah škrobu a zároveň velmi dobrá stravitelnost, proto se hodípro výrobu vysokoenergetické siláže. Hybrid lze využít i k pěstování na zrno, neboť disponuje vysokým podílem palic v kombinaci s vysokým počtem zrn, uvedl odborný poradce z této firmy Zdeněk Kadlec, DiS,. Hybrid s podobnými vlastnostmi jako má Ravena, ale s vyšším FAO, se nazývá Systém (FAO 240),“ podotkl Z. Zajímavá bude u něj navíc prodejní cena, sliboval zástupce firmy.

Dvě novinky

Na polním dni představila firma Limagrain Česká republika, s. r. o., ze svého širokého sortimentu jen tu část, která se hodí právě do oblastí klimaticky podobných Chrudimsku. Novinkou je LG 32.32. Jeho předchůdcem je 32.26. Tento hybrid má výborný výnosový potenciál při pěstování na zrno. Vyšší stravitelnost zbytku rostliny a vyšší obsah škrobu zaručují vysokou energetickou hodnotu sklizené silážní hmoty. V provozních podmínkách LG 32.32 má velmi dobrý zdravotní stav a je suchovzdorný. Šlechtěním bylo dosaženo vyšší plasticity vůči stanovištním podmínkám a lepšího stay green efektu než u LG 32.26.
Latizana s číslem FAO 330 je díky kombinaci vysokého výnosu hmoty a energie určena pro pěstování na siláž. Vyniká velikostí palic a rozmanitou barevností jednotlivých zrn. Latizana je flexibilní typ hybridu a při vhodných podmínkách může zvýšit počet zrn na palici.

Dva nejlepší v sortimentu

Na akci předvedla svůj sortiment kukuřice také společnost Bor, s. r. o., Choceň. Její obchodní zástupce Dr. Ing. Ivo Sedláček upozornil na dva výnosově nejvýkonnější hybridy v nabídce firmy. Nemesis si již dlouhodobě drží přední příčky v hodnocení jednotlivých znaků. Jeho vlastnosti ho řadí do skupiny raných silážních kukuřic.
Letošní novinkou je naopak jedna z nejpozdnějších silážních kukuřic hybrid Taranis. Oba hybridy mají střední vzrůst s bohatým olistěním.

Dvě francouzské kukuřice

Biotop a Fangio jsou dva středně rané hybridy, které pod značkou Orsem představila společnost Soufflet Agro, s.r.o. Dvouliniový hybrid Biotop s FAO 260 je vhodná na siláž a s FAO 280 zase na zrno. Stejně jako Fangio i tento hybrid byl zapsán do evropského katalogu odrůd na základě registrace provedené ve Francii.
Fangio je o něco pozdnější, má FAO 300, doporučuje se spíše pro pěstování na zrno. Udržuje si dobrý zdravotní stav a snáší chladnější podmínky.

Univerzální použití

Agrofinal spol. s r. o., na polním dni v Chrudimi nabízel vedle slunečnice také sortiment kukuřice odolných vůči suchu a chladu. Raný hybrid do kukuřičných a řepařských oblastí Qualitis má FAO 290. Je nepoléhavý a vyznačuje se dobrým zdravotním stavem. Veritis je hybrid vhodný i pro méně intenzivní způsob pěstování v bramborářských, obilnářských a řepařských oblastech. Oba jsou vhodné pro pěstování na siláž, na zrno, popřípadě na dělenou sklizeň.

Z domácích podmínek

Ing. Pavel Tersch, CSc., představil firmu Oseva, a. s., Bzenec jako společnost, která nabízí hybridy kukuřice vyšlechtěné a množené v podmínkách České republiky. Znamená to, že všechny hybridy od Osevy Bzenec prošly státními odrůdovými zkouškami.
Cenzus (FAO 300) je vhodný pro řepařskou oblast. Je možné ho pěstovat na velmi dobře stravitelnou siláž, ale i na zrno. Další hybrid této firmy Celido je středně raný (FAO 270). Lze ho použít na zrno, hlavně je ale doporučován na siláž, a to i do bramborářské oblasti. Patří mezi hybridy, jejichž rostliny zůstávají dlouho zelené (stay green efekt).

Poskytují energeticky bohaté krmivo

Dva hybridy kukuřice poskytující energeticky bohaté krmivo představil Ing. Stano Rajtár, manažer pro osiva NK, ze společnosti Syngenta Czech, s. r. o. Prvním byl NK-Oldham povolený v roce 2003. Jeho šlechtitelé se zaměřili na vysoký obsah energie a zároveň snížený obsah nestravitelné vlákniny. Tyto vlastnosti jsou předpokladem pro výrobu velmi kvalitní siláže. Hybrid je pro svou ranost vhodný do chladnějších oblastí.
Druhým představeným byl NK-Delitop, který společnost Syngenta v tomto roce uvedla na český trh. NK Delitop s FAO 230/240 je na rozdíl od předcházejícího hybridu vhodný i k pěstování na zrno. Podle Ing. Rajtára bude Delitop postupně registrován i v dalších státech Evropy, kde lze doporučit jeho pěstování.

Dvakrát slunečnice

Obě popisované slunečnice – novinky pro rok 2005 – prezentovaly společnosti Elita semenářská, a. s,. Brno, a Monsanto ČR, s. r. o., pod značkou Dekalb. Raný hybrid Orasole vyniká dobrým zdravotním stavem a má odolnost vůči některým evropským rasám plísně slunečnicové. Patří mezi hybridy s vysokým obsahem kyseliny olejové, takzvané high oleic, výnosově nezaostává proti běžným hybridům a je vhodný i do Polabí. Druhým hybridem byl velmi raný až raný Itanol, vhodný do všech oblastí pěstování slunečnice. Itanol je odolný vůči poléhání, má nízký vzrůst, dobrý zdravotní stav a vyniká vysokým výnosem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *