Naše pole se stovkou vystavovatelů

Minulý týden skončila v Nabočanech u Chrudimi dvoudenní celostátní přehlídka odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky Naše pole. Proběhla celkem na 26 hektarech.

Akce se zúčastnilo více než 100 vystavovatelů. Celkem 31 z nich představilo odrůdy plodin, 19 se zaměřilo na ochranu a výživu plodin a 52 bylo z oblasti zemědělské techniky a technologií. Pro účely výstavy bylo založeno 494 parcelek s odrůdami plodin. Nejvíce, celkem 202, bylo obsazeno ozimými obilninami, na dalších 135 rostla ozimá řepky a na 51 jarních obilniny. Pro pícniny bylo vyhrazeno 39 parcel, po 26 pak pro luskoviny a cukrovku a krmnou řepu. K vidění byly i další plodiny.
Návštěvníci mohli porovnat více než 100 variant ochrany plodin na ozimé pšenici, jarním ječmeni, ozimém ječmeni a kukuřici. A také 80 variant výživy plodin na ozimé pšenici, ozimém tritikale, ozimé řepce, cukrovce, kukuřici a slunečnici. Pro zájemce byly připraveny demonstrační parcely podle metodiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského s ozimými odrůdami pšenice, ječmene, tritikale, žita, brambor a plodin pro greening.
Další součástí akce byly odborné semináře. Velkou pozornost si získal seminář na téma Strategie ministerstva zemědělství do roku 2030, kterého se zúčastnil resortní ministr Marian Jurečka. Další přednáškovou akci uspořádal Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin a doprovodil ji prohlídkou pokusů. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se zase věnoval alternativním zdrojům živin a organické hmoty ve výživě rostlin. V gesci České zemědělské univerzity v Praze proběhly odborné semináře věnované současným možnostem precizního zemědělství a technice použitelné pro tuto oblast.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *