Naše pole bylo opět v Nabočanech

Každoroční druhé dějství zemědělské výstavy Naše pole se letos uskutečnilo také v Nabočanech u Chrudimi. Tradičně se ho zúčastnily osivářské firmy, které prezentovaly hybridy kukuřice, slunečnice a cukrovky. Zemědělci si mohli plodiny prohlédnout přímo na poli s odborným výkladem zástupců jednotlivých společností.

Neobvyklý průběh počasí hlavně v druhé polovině letních prázdnin ovlivnil termín mnohých polních prací. Na začátku září, kdy skončilo období častých deštivých srážek, museli zemědělci často dohánět to, co v srpnu nestihli. Přesto – pokud si zemědělci našli cestu do Nabočan, mohli na jednom místě spatřit celkem 44 hybridů kukuřice od šesti osivářských firem (některé z nich jsou popsány níže), hybridy slunečnice a odrůdy cukrovky. Celou akci pořádají Oseva Agri Chrudim, a. s., Selgen, a. s., a Innoseeds, s. r. o., pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a s podporou Pardubického kraje. Mediálním partnerem bylo vydavatelství Profi Press, s. r. o.

Přehledný sortiment

Ke strategii společnosti Bor, s. r. o., patří, že pěstitelům nenabízí příliš široký sortiment odrůd. Pro letošní rok si zemědělci mohli vybírat z osmi hybridů s tím, že pro výsev na jaře 2007 dojde k malému navýšení tohoto počtu. Všechny kukuřice uspěly v registračním řízení v České republice.
Odrůda Nemesis (FAO 260) patří již několik let mezi nejlepší ve státních zkouškách. Vysoko založené palice usnadňují sklizeň i v případě nižšího obsahu sušiny, kdy je třeba sekat porost na vyšší strniště. Nemesis je společně s Banguy nejprodávanějším hybridem společnosti Bor, s. r. o. Kukuřice Taranis je jedním z nejvýnosnějších silážních hybridů. Řadí se mezi středně pozdní kukuřice s číslem FAO 320, a proto se hodí nejlépe do kukuřičné výrobní oblasti.

Po celé republice

Společnost Oseva, a. s., nabízí tradičně hybridy kukuřice vyšlechtěné českou Cezea – šlechtitelskou stanicí, a. s. Oseva zkouší zástupce svého sortimentu na téměř osmdesáti místech po celé republice. Sklizený materiál z poloprovozních pokusů pak zpracovávají v jedné firemní laboratoři a výsledky pomáhají vybrat pěstitelům ten správný hybrid.
Novinkou pro rok 2007 je odrůda Celive. Je to velmi raný až raný hybrid (jeho FAO je 245), doporučovaný pro pěstování na zrno v obilnářské a řepařské výrobní oblasti. Vyniká rychlým počátečním růstem a odolností proti poléhání. Hybridem, který se na trhu již prosadil, je Cenzus. Tato kukuřice s číslem FAO 300 se hodí na zrno a především na siláž pro vysokoprodukční dojnice. Nejlépe své vlastnosti uplatní v intenzivních podmínkách řepařské a kukuřičné výrobní oblasti.

Úplná nabídka

Společnost Syngenta Czech, s. r. o., představila na výstavě svůj kompletní sortiment od nejranějších až po ty nejpozdnější zástupce, které nabídne zemědělcům pro následující rok. V Nabočanech se předvedlo od této firmy nejvíce (dvanáct) zástupců. Mezi nimi byly i dvě novinky. NK-Ravello je velmi raný zrnový hybrid s číslem ranosti FAO 200. Poskytuje velmi kvalitní zrno s vynikající ekonomikou výroby, tedy poměrem vlhkost/výnos. Zrno tohoto hybridu je velmi vhodné k následnému zpracování pro účely škrobáren.
Druhá novinka NK-Magitop je velmi raný hybrid s FAO 230 až 240. Společnost Syngenta ho bude doporučovat pro výrobu kvalitní siláže s vynikajícím obsahem energie.

Hybridy s kvalitou

Druhou největší nabídku hybridů ukázala návštěvníkům u Chrudimi společnost Saaten-Union, s. r. o. Hybrid Systém (FAO 240) svými vlastnostmi připomíná osvědčenou Ravennu (FAO 220 ). Předností obou zástupců je vysoký obsah škrobu a velmi dobrá stravitelnost kukuřičné siláže. Díky vysokému výnosovému potenciálu, kterou potvrzují v praxi, patří tyto dva hybridy mezi nejprodávanější kukuřice v sortimentu Saaten- Union. Novinkou v letošním roce je hybrid Subito (FAO 260). Jde o robustní hybrid s vysokým výnosem celkové hmoty. Především v Německu stoupá zájem o tuto kukuřici na výrobu bioplynu.

S geny proti škůdci

Pod značkou Dekalb nabízí hybridy kukuřice společnost Monsanto ČR, s. r. o. Novinkou v tomto roce je DKC 2949. Tento velmi raný hybrid lze doporučit do bramborářské a obilnářské oblasti, popřípadě také do oblasti řepařské. Poskytuje kvalitní siláž s dobrou stravitelností. Má rychlý vývoj na počátku vegetace a je adaptabilní na podmínky prostředí. Do okolí Nabočan a obecně do řepařské a obilnářské oblasti se hodí hybrid DK 287. Tento zástupce je vysoký a robustní s erektivním postavením listů. Jeho využití je univerzální, tedy jak na zrno, tak na siláž.
Jednotlivé hybridy kukuřice předváděné na výstavě Naše pole byly značně poškozeny zavíječem kukuřičným a následnou infekcí houbových chorob. Proto byly některé rostliny zlomené a návštěvníci neměli příležitost porovnat některé důležité znaky porostu. Viditelnému napadení byly ušetřeny dva hybridy společnosti Monsanto s geny odolnosti proti zmiňovanému škůdci. Šlo o Bt kukuřici s označením TXP 138-F a TXP 939A-V.

Značka pro výrobu kvalitního krmiva

Nadprůměrné výnosy kvalitní silážní hmoty poskytuje hybrid Latizana (FAO 330) od společnosti Limagrain. Rostliny jsou mohutné, bohatě olistěné, typu stay-green a mají velkou, dobře ozrněnou palici. Výsledkem je kombinace vysokého výnosu hmoty a energie. Důležitou vlastností je i rychlý počáteční růst.
Velmi plastický, vhodný téměř do všech podmínek České republiky je hybrid LG 32.32 (FAO 250). Jde o raný hybrid s nejvyššími kvalitativními hodnotami silážní hmoty, a proto nese označení Nutrition Animale, které uděluje Limagrain pouze hybridům, jež splňují vysoké parametry kvality siláže. Hybrid je tolerantní k suchu a horším půdním podmínkám, s vyšší odolností na fuzária a helmintosporiózy. Využít ho lze na siláž i zrno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *