Nadějný sladovnický ječmen

Společnosti Selgen, a. s., se v letošním roce podařilo zaregistrovat nadějný jarní ječmen Francin. Tato polopozdní odrůda je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s ochrannou zeměpisnou známkou České pivo.

V registračních zkouškách prokázal Francin vysoké výnosy zvláště v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti, předností je též vysoký podíl předního zrna (97 %). Průměrná délka stébla 71 cm mu dává předpoklad velmi dobré hodnoty odolnosti proti poléhání a lámání stébel, uvedl k nové odrůdě Ing. Martin Kříž, šlechtitel firmy Selgen s tím, že Francin v letošním roce dostal maximální množitelský prostor, aby měli dostatek materiálu pro testování. „Doufáme, že významnou měrou přispěje k budoucnosti Českého piva,“ vyjádřil přání Ing. Kříž.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *