Nabízejí odrůdy velmi rané kukuřice

Především skupinu velmi raných hybridů kukuřice představila na veletrhu Techagro OSEVA, a. s.

Její obchodní ředitel Ing. Vlastislav Janák konstatoval, že nabídka v tomto segmentu začíná na FAO 130 hybridem Pyroxenia, který potřebuje od vzejití do silážní zralosti jen 105 dnů. Lze jej například použít jako následnou plodinu po žitu určeném do bioplynové stanice a doplnit tím hmotu potřebnou pro toto zařízení. Odrůda byla mimochodem registrována již v roce 2008, stejně jako ostatní zmíněné kukuřice na Slovensku. Mezi další rané odrůdy patří Cedrak (FAO 170) a Zeta 140 S (FAO 140). Možnost využití jako meziplodiny uvádí Oseva v katalogu také u těchto dvou hybridů. Podle Ing. Janáka lze při výsevu do poloviny června za příznivých podmínek očekávat sklizeň až 40 tun zelené hmoty z hektaru (na některých stanovištích této hodnoty dosahují běžně). Je ale důležité dodržet vysoký výsev 110 tis. jedinců na hektar, protože rostliny jsou subtilní.

Ing. Jandák také konstatoval, že osiva jařin se v letošním roce neprodávala příliš dobře, protože byly větší osevní plochy ozimých plodin, především pšenice. V současné době se již chystají na prodej osiva řepky. Výběrové odrůdy mají shrnuty do portfolia Preol Ideal. Jak uvedl, jde o 15 hybridů a linií, kde sledují hlavně výnos oleje z hektaru. Jedná se o nejúspěšnější hybridy většinou velkých firem, jako je Monsanto, Pioneer, Syngenta, Limagrain. „Máme v něm jako doplňkové také některé liniové odrůdy, které na trhu propagujeme, například Cortez od české společnosti Selgen,“ uzavřel.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *