Nabídli dvě nové odrůdy cukrovky

V expozici KWS OSIVA s. r. o. na výstavě Naše pole si návštěvníci mohli prohlédnout odrůdy cukrovky i ozimé řepky.

Na políčku určeném pro cukrovou řepu si návštěvníci mohli prohlédnout dvě letos registrované odrůdy Marenka KWS a Aprilia KWS. Petr Morávek, zástupce společnosti KWS, konstatoval, že Marenka je tolerantní vůči rizománii a cerkospóře, a věří, že bude velice dobrá. Společnost v katalogu dodává, že se jedná o univerzální odrůdu pro všechny pozemky a termíny sklizně s mělkou kořenovou rýhou. V neošetřené variantě registrace index 104,1 %, v ošetřené 103,8 % Aprilia KWS má kromě tolerance vůči rizomanii také toleranci proti nematodům, podle Petra Morávka je nejcukernatější z odrůd s nematodní tolerancí. V katalogu firma dodává, že v registračních zkouškách měla ošetřená varianta index 104,7 %, ošetřená index 103,7 %. Finančně se jednoznačně vyplatí při mírném až středním zamoření nematody. Má velmi dobrou technologickou jakost a vysokou výtěžnost rafinády, určena je pro všechny termíny sklizně (s dobrou fungicidní ochranou). Toleranci k nematodům a rizománii má také zavedená Panorama KWS, podle Petra Morávka je to v tuzemsku jejich nejprodávanější odrůda. „Třetím rokem je ve zkoušení pro seznam doporučených odrůd na prvním místě, a to nejenom v zamořených lokalitách, ale také v nezamořených,“ uvedl s tím, že v rámci akciové společnosti Tereos TTD má 16,5 % trhu, což je vzhledem k počtu odrůd, které jsou na trhu, rarita.
Ing. Miroslav Vavřina ze společnosti KWS se věnoval odrůdám ozimé řepky. Konstatoval, že v minulém roce byl registrován středně raný hybrid Alvaro KWS, který má střední vzrůst, je nenáročný na půdní stanoviště a vyniká vysokým výnosem semene a olejnatostí. Disponuje genem Gen RLM 7, který zakládá zvýšenou odolnost vůči pukání šešulí a fomě. „Má velmi rychlý růst na podzim, což je velmi důležité při pozdním termínu setí, a má velice dobré přezimování,“ dodal Ing. Vavřina. V letošním roce bude poprvé nabízen na běžné plochy.
Z dalších upozornil na jejich nejprodávanější hybrid Marcopolos s tím, že se jedná o sedmou nejpěstovanější odrůdu řepky v České republice V letošním roce jej nahrazuje hybrid Factor KWS, který z něj vychází. Podle katalogu firmy je vhodný do všech oblastí pěstování, s intenzivním vývojem na podzim, který výborně odolává vyzimování. Má vysoký výnos semene a nadprůměrný obsah oleje.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *