Na obzoru nový šampión v těžké váze

V současné době patří ozimá řepka k plodinám, které přinášejí pěstitelům zisk. Pokud vezmete v úvahu vývoj sklizených ploch v minulých letech, od roku 2003 vzrostla výměra sklizené řepky téměř z 251 na nynějších 393 tisíc hektarů. Nejvyšší sklizené výměry bylo ale dosaženo v letech 2012 a 2013, kdy bylo sklizeno více než 400 tisíc hektarů ozimé řepky.

Tak, jak rostla výměra ozimé řepky, rostly i výnosy semene. Objektivně za to mohl klimaticky mírný průběh zimního období v posledních letech, který podporoval růst kořenů. Řepka dokázala v mnoha případech dosáhnout vyššího výnosu díky většímu využití výnosového potenciálu.

Ozimá řepka patří z mnoha důvodů k zajímavým plodinám, které je možné vidět na poli. Na prvním místě je jistě důležité zmínit finanční přínos pro podnik. Její další velmi důležitou vlastností je zlepšující schopnost a kladný dopad pro půdu. Vzhledem k tomu, že v minulých letech se velice snížila druhová pestrost pěstovaných plodin, zejména se jedná o víceleté pícniny a okopaniny, je zastoupení ozimé řepky v osevních sledech pro její zlepšující charakter nenahraditelné.

Základem pro finanční zisk je slušná cena a co nejvyšší výnos. Důležitým mezníkem rentability pěstování ozimé řepky je také výše vynaložených nákladů na vyprodukování jedné tuny semene. Na tento aspekt se někdy zapomíná. Každý neopodstatněný vstup potom snižuje čistý zisk z jednotky plochy, a ten se potom negativně promítá do konečného výsledku pěstování řepky.

Šlechtění odrůd

V současné době se pěstuje celá škála různých odrůd ozimé řepky. Osivářské firmy vyvíjejí tlak ve šlechtění a produkují neustále nové odrůdy. V posledním období je jejich šlechtitelská práce zaměřena především na šlechtění hybridních odrůd, a to z mnoha důvodů. Za všechny lze zmínit vysokou plasticitu, intenzivní růst a vysoký výnos semene.

Společnost KWS se zabývá šlechtěním mnoha zemědělských plodin. Ve šlechtění ozimé řepky dosahuje v posledních letech velmi významných úspěchů.

Výsledky jsou podloženy nejen výnosy z poloprovozních pokusů z celé České republiky, nýbrž i výnosy ze zemědělských podniků.

Hybrid Marcopolos – známý a osvědčený

Mezi již známé a osvědčené odrůdy, které stabilně dosahují špičkových výnosů, patří například hybrid Marcopolos. Jeho výkonnost je posuzována i v pokusech České zemědělské univerzity v Praze, kde pravidelně obsazuje přední příčky. Tento hybrid patří do první desítky pěstovaných odrůd ozimé řepky na provozních plochách.

Alvaro KWS – novinka

Dalším velice výkonným materiálem z rodiny KWS je letošní novinka – hybridní odrůda Alvaro KWS. Je to nově zaregistrovaný hybrid, který společně s hybridem Factor KWS s přehledem prošel zkouškami Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Do obou těchto hybridů byl šlechtiteli KWS začleněn gen RLM 7, který limituje napadení porostů houbou Phoma spp. Přítomnost tohoto genu je přidanou hodnotou, která zaručuje vynikající zdravotní stav porostu a dává tak základ úspěšnému pěstování řepky ozimé.

Alvaro KWS je plastická, středně raná hybridní odrůda středního vzrůstu s odolností proti poléhání. Vyniká intenzivním růstem na podzim a vysokou zimovzdorností. Tato jeho schopnost ho předurčuje k vytvoření silného a bohatého kořenového systému. Kořenový systém při kvalitní agrotechnice a hnojení může plně využít svůj potenciál k dosažení maximálního výnosu.

Alvaro KWS svým výkonem dokázal obsadit nejvyšší příčky a stát se silnou konkurencí pro jiné, již pěstované odrůdy. Alvaro KWS dosahuje velmi vysokých výnosů semene s vysokým obsahem oleje. Patří k absolutní špičce v sortimentu hybridů ozimé řepky v České republice. V registračních zkouškách ÚKZÚZ dosáhl v roce 2013–2015 téměř 110 % výnosu semene (graf). Také v poloprovozu je úspěšný. V roce 2015 na stanovišti Blšany dosáhl výnosu semene 5,79 t/ha (tabulka).

Mezi jeho hlavní přednosti patří výborný zdravotní stav, který umožňuje intenzivní využití vegetační doby pro vysoký výnos a kvalitu semene. Velice důležitou, geneticky podmíněnou, vlastností je odolnost vůči pukání šešulí. Tato nová vlastnost umožňuje přirozené dozrávání a využití jeho výnosového potenciálu na 100 % s minimálním rizikem předsklizňových ztrát.

Regionální zástupci KWS OSIVA vám s pěstováním špičkových hybridů řepky KWS velmi rádi pomohou.

 

Alvaro KWS – poloprovozní pokusy, rok 2015

Lokalita Okres Výnos semene při 8% vlhkosti (t/ha)
Bečváry KO 5,73
Blšany LN 5,79
Červené Janovice KH 5,44
Holostřevy TC 4,36
Holovousy PS 4,76
Jaroměř NA 5,07
Loděnice OP 5,36
Luštěnice MB 5,03
Otrokovice ZL 4,41
Puclice DO 5,53
Sedmihorky SM 5,71
Starojicko NJ 5,11
ŠS Cheb CH 5,38
Těšetice ZN 4,38
Záblatí ZR 4,32

Zdroj: KWS OSIVA s. r. o., rok 2015

 

Ing. Jan Bogaň

regionální obchodní manažer

KWS OSIVA s. r. o

Foto: Alvaro KWS je plastická, středně raná hybridní odrůda středního vzrůstu s odolností proti poléhání

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *