Moderní odrůdy pro maximální výnosy

Nabídka odrůd firmy B O R , s.r.o., pro letošní jaro přináší zajímavou novinku: k jarní pšenici Quintus přibyla díky výborným výsledkům v registračních zkouškách ÚKZÚZ další velmi výnosná osinatá pšenice, odrůda Cornetto, určená letos na množitelské plochy.

Quintus – pšenice se špičkovými výnosy zrna

Zdravá a výnosná – to je charakteristika moderní odrůdy evropského formátu, jarní pšenice Quintus, která je na našem trhu od loňského roku. Tato polopozdní osinatá odrůda pochází z nizozemského šlechtění a v průběhu let 2013 až 2015 byla registrována také v dalších pěti evropským zemích, včetně sousedního Německa. V registračních zkouškách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v letech 2011 až 2013 se stala nejvýnosnější novinkou v ošetřené i neošetřené variantě pěstování s průměrnými výnosy 8,79 t/ha a 8,03 t/ha.

Má středně vysoké rostliny se střední odolností k poléhání (hodnocení 7,0) a využití morforegulátoru při vyšší intenzitě pěstování zajistí stabilizaci výnosu. Vysoký výnosový potenciál kombinuje s nadprůměrně dobrým zdravotním stavem: je odolná vůči napadení braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou, středně odolná k napadení padlím travním, listovými skvrnitostmi, rzí plevovou (tabulka). Ze všech sledovaných odrůd měla nejlepší hodnocení výskytu fuzarióz klasů.

Odrůda má velké zrno s vysokou HTZ a pekařskou jakost chlebovou (kvalita B). Je vhodná do všech oblastí pěstování a je možné ji využít po obilní předplodině. Díky výbornému zdravotnímu stavu snese i nižší míru chemické ochrany. Odrůda je uvedená v aktuálním Přehledu odrůd ÚKZÚZ 2015.

 

Cornetto – novinka pro množitelské plochy

Další výnosnou jarní pšenicí je novinka letošního roku – odrůda Cornetto. Pochází z německého šlechtění firmy Secobra Saatzucht, GmbH, a v posledních třech letech byla díky svým výsledkům registrována v dalších pěti evropských zemích. Je tolerantní vůči nízkým teplotám, vhodná i pro časné termíny setí a lze ji využít také jako přesívku.

Tato středně raná osinatá odrůda dosáhla velmi dobrých výsledků v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2013–2015). Měla nejlepší výnos v ošetřené variantě pěstování – 9,82 t/ha, velmi dobrý výnos v neošetřené variantě pěstování – 8,69 t/ha (4. místo).

Středně vysoké rostliny s dobrou odolností proti poléhání před sklizní (hodnoceno 7,8) mají zdravotní stav na dobré úrovni. Odrůda je odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná k napadení braničnatkou plevovou a fuzárii v klasu. Chemickou ochranu je třeba zaměřit na listové skvrnitosti a rez plevovou a travní.

Velké zrno má chlebovou kvalitu B a stabilní pádové číslo. V sousedním Německu je odrůda registrována v kvalitě A. Cornetto velmi dobře využije intenzivní podmínky pěstování a dosahuje špičkových výnosů ve všech oblastech pěstování. Pro letošní jaro je tato novinka určena na množitelské plochy.

Uvedené odrůdy jarní pšenice splňují požadavky současného pěstitele – jsou to kvalitní odrůdy s nadprůměrnými výnosy a velmi dobrým zdravotním stavem, vhodné do všech oblastí pěstování.

Ing. Anna Poubová

BOR , s.r.o.

 

 

 

Významné hospodářské vlastnosti (ÚKZÚZ, 2013–2015)

Odolnost proti chorobám

Quintus

Cornetto

Kontrolní odrůdy

Seance

KWS Chamsin

KWS Scirocco

Padlí travní na listu

(9–1)

6,9

7,3

8,0

5,9

5,8

Padlí travní v klasu

(9–1)

7,8

8,0

8,6

7,5

7,4

Listové skvrnitosti

(9–1)

6,2

5,4

5,3

5,4

5,2

Braničnatka plevová v klasu

(9–1)

7,6

7,3

7,3

7,0

7,4

Rez pšeničná

(9–1)

8,1

6,7

6,5

6,4

6,2

Rez plevová na listu

(9–1)

7,3

4,8

5,3

3,7

4,5

Rez plevová v klasu

(9–1)

8,4

6,7

7,6

4,4

5,8

Fuzariózy klasů pšenice

(9–1)

8,0

7,2

7,5

7,0

7,1

Poléhání před sklizní

(9–1)

7,0

7,8

5,9

8,0

6,5

Počet produktivních klasů

(kusy/m2)

620

581

592

572

622

Hmotnost 1000 zrn

(g)

44,0

44,7

39,6

42,1

46,8

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *