Mizející druhy polních plevelů

Polní plevele jsou významnou skupinou škodlivých organismů, které mohou značně snižovat množství i kvalitu sklízených produktů. Na druhou stranu jsou ale také nezastupitelnou součástí celkové biodiverzity společenstev na orné půdě. Pozornost zemědělců se zaměřuje především na ty plevele, které mohou způsobovat závažné škody a proti nimž je obvykle nutné zasahovat a provádět opatření na potlačení jejich výskytu. Těchto druhů je kolem 100 a běžně se s nimi setkáváme v porostech polních plodin. Celkové množství druhů polních plevelů je však výrazně vyšší – přibližně 400 druhů rostlin se na našem území může na orné půdě trvaleji vyskytovat. Řada z nich má ale výskyt značně omezený, mnohé jsou vysloveně vzácné a některé dokonce již zcela vymizely.

Výčet vyhynulých a ohrožených druhů rostlin je publikován ve formě černých (vyhynulé) a červených (ohrožené) seznamů. Zatím poslední verze těchto seznamů z roku 2012 zmiňuje v jednotlivých kategoriích ohrožení více než 120 druhů rostlin, které můžeme označit za polní plevele.

 

Ing. Josef Holec, Ph.D.

Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Foto Josef Holec

 

Více v časopis Farmář č. 2/2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *