Marcopolos – řepka bez hranic

Největším a zásadním přínosem pro efektivní pěstování řepky je správné založení porostu. Zde vidíme stále velký prostor pro zlepšení a stabilizaci ekonomiky pěstování této plodiny. Dalším faktorem, který výrazně ovlivňuje konečný zisk, je volba vhodné odrůdy.

Úspěšný pěstitel by měl přihlížet ke všem vlastnostem, které mají vliv na výši a kvalitu výnosu včetně obsahu oleje. Jsou to zejména schopnost počátečního růstu a vývoje, schopnost přezimování a odolnost či tolerance vůči chorobám. Tyto požadavky zcela naplňuje hybrid Marcopolos a je tedy pro pěstitele tou správnou volbou. Potvrzují to i jeho dosavadní výsledky v praxi. V roce 2014 se tento hybrid jako novinka zařadil na provozních plochách v ČR mezi nejvýnosnější materiály (graf).

Charakteristika hybridu

Marcopolos je středně raný hybrid vhodný do všech oblastí pěstování včetně tvrdších a chladnějších podmínek, jeho velkou předností je vysoká mrazuvzdornost se schopností dobře přezimovat. Na vysokém výnosu se pozitivně podílí dobrý zdravotní stav, výborná odolnost vůči napadení plísní šedou, fomovému černání stonku a sklerotiniové hnilobě. Na podzim i na jaře má rychlý počáteční vývoj, na jaře velmi intenzivně větví. Větve jsou bohatě osazeny šešulemi, termín sklizně je raný až středně raný. Výnosem semene a obsahem oleje patří k absolutní špičce v sortimentu hybridů řepky ozimé v ČR. V příznivém roce 2014 překonával na mnoha provozních plochách výnos 5 t/ha (tabulka). U některých pěstitelů pokořil i výnos 5,4 t/ha, kterého dosáhl už ve státních odrůdových zkouškách ÚKZÚZ v průměru let 2011–2013. Dosavadní zkušenosti z praxe ukazují, že jde o stabilní hybrid, který dosahuje meziročně vyrovnaných  výnosů.

Odrůdová agrotechnika

Marcopolos jako vysoce výkonný hybrid vyžaduje vysokou intenzitu agrotechniky. Její součástí je i přísná technologická kázeň. Tento hybrid snáší velice dobře střední i pozdní termín setí, při setí na začátku a uprostřed agrotechnické lhůty je vždy nezbytně nutné respektovat podzimní, často i dvojnásobnou aplikaci regulátorů růstu. Doporučený výsevek je na úrovni 40–50 rostlin/m2. Na jaře je nutná včasná aplikace dusíku, nezbytné opatření pro dosažení maximálního výnosu. Větvení podpoří zejména chladnější průběh počasí a dostatek srážek. V případě podmínek příznivých pro rychlý růst je nezbytná jarní aplikace regulátorů růstu. U silných porostů, v zájmu sjednocení zralosti všech pater, usnadnění sklizně a dosažení maximálního výnosu při optimální sklizňové vlhkosti, je dobré zvážit možné použití přípravků na regulaci dozrávání, například přípravky s účinnou látkou diquat dibromide (Reglone atd.).

Co říci na závěr?

Hybrid Marcopolos předvedl v roce 2014 svou sílu a výkonnost. Přes rekordní výsledky byl ale jeho výnosový potenciál využit jen z části. Pokud nám příroda opět nabídne optimální podmínky pro pěstování řepky, nepromrhejme tuto příležitost svými chybami a nekázní. Využijme výnosového potenciálu hybridu Marcopolos na 100 %!
Na závěr vám přeji hodně úspěchů při pěstování ozimé řepky a rekordní výnosy s hybridem Marcopolos i v roce 2015.

Ing. Miroslav Stropnický, MBA,
regionální obchodní manažer,
KWS OSIVA s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *