Makovicoví škůdci na máku

Ve výzkumném ústavu v Troubsku se problematikou hmyzích škůdců na máku setém zabýváme již řadu let. Během této doby se spektrum škůdců a jejich škodlivost změnily. Původně byla ochrana máku zaměřena pouze na krytonosce makovicového, případně na mšici makovou, ale v současné době je nutné se orientovat i na škůdce vzcházejícího máku – krytonosce kořenového, který významně poškozuje vzcházející mák jako dospělec a v pozdější vývojové fázi máku i jako larva na jeho kořenech.

Na některých lokalitách se ve významném množství objevuje i žlabatka stonková, která poškozuje vnitřní stavbu makového stonku. Podle našeho dlouhodobého průzkumu další druhy žlabatek (žlabatka maková a žlabatka makovicová) nebyly zaznamenány. V současné době není u většiny makových škůdců stanovena metoda monitoringu a ani práh škodlivosti k důslednému dodržování integrované ochrany máku. Předložený článek řeší problematiku makovicových škůdců, tedy krytonosce makovicového a bejlomorky makové.

Prvním škůdcem makovic je krytonosec makovicový (Neoglocianus maculaalba). Je to nosatcovitý brouk, který má během roku pouze jednu generaci. Přezimuje jako dospělec a v období tvorby květních poupat naletuje na porosty máku. Dospělce lze velmi dobře poznat. Jde o typického krytonosce s protáhlou bílou skvrnou na krovkách za štítem a s rezavě zbarvenými chodidly. Po zralostním žíru pozorujeme na makovicích, ale i na stoncích máku charakteristické symptomy poškození. V místě žíru jsou po zaschnutí bílého mléka tmavé a nevzhledné skvrny. Samičky kladou vajíčka do velmi mladých, ale i o něco starších makovic. Larvy krytonosce se vyvíjejí v makovici, kde vyžírají tvořící se semena a podle jejich početnosti mohou vnitřek makovice úplně zničit. Při hodnocení napadení makovic byl zjištěn nejvyšší počet 26 larev v jedné makovici. Larvální vývoj trvá asi čtyři až pět týdnů a po jeho dokončení si larva prokouše otvor v makovici a opouští ji. Kuklí se v půdě v hliněném kokonu a dospělci se líhnou koncem srpna a v září a přezimují. Poškození makovic při kladení vajíček, žírem či otvory, kterými larva opouští makovici, jsou vstupní branou pro řadu houbových patogenů. Nejvýznamnější patogenem je Helmithosporium papaveris, který je schopen zcela zničit a znehodnotit semena máku.

O dalších škůdcích a ochraně máku před makovicovými škůdci se dozvíte z článku doc. Ing. Jiřího Rotrekla a Ing. Pavla Kolaříka ze Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., Troubsko, který je publikován v květnovém vydání časopisu Úroda.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *