Má mesotrione souvislost s Jupiterem?

V historii účinné látky mesotrione existují tři důležité milníky. Rok 1977, 2001 a 2016. V roce 1977 začal výzkum příčiny, proč se pod štětkovcem, australským keřem z čeledi myrtovitých (Calistemon citrinus), nedaří jiným rostlinám. Postupně vědci identifikovali látku, která za to byla zodpovědná, a jejím postupným zdokonalováním dospěli až k účinné látce mesotrione. Účinná látka mesotrione je od té doby nerozlučně spjata se jménem Callisto, pod nímž byla právě v roce 2001 společností Syngenta uvedena na zemědělský trh.

Přestože byl název herbicidu Callisto odvozen od názvu rostliny, tak se nejen svým jménem, ale i svojí historií protnul s důležitými událostmi v dobývání vesmíru. Koncem 70. let prolétly dvě americké sondy kolem Jupiteru, a tak byly pořízeny první snímky druhého největšího měsíce Jupiteru s přenádherným jménem Callisto. Další průzkum probíhal sondou Galileo právě v roce 2001. Sice není známo, co opět plánuje NASA ohledně průzkumu soustavy Jupiter pro letošní rok, ale zcela jistě nezůstane pozadu. Společnost Syngenta totiž přináší novou formulaci účinné látky mesotrione na český trh, a to Callisto 100 SC.

Poslední dobou se výzkum vesmíru posunul k popisu neskonale menších objektů. V drobné velikosti částic mesotrionu a jejich homogenní velikosti tkví také jedinečnost přípravků společnosti Syngenta obsahujících mesotrione, mezi které patří Callisto 100 SC, Lumax nebo Elumis. Callisto 100 SC bylo vyvinuto pro maximální herbicidní účinnost v kukuřici. Vlivem zastoupení moderního účinného komplexu smáčedel není potřeba při postemergentních aplikacích přidávat smáčedlo jako v případě předchůdce přípravku Callisto 480 SC. Práce s Callistem 100 CS se tím významně usnadňuje.

Callisto 100 SC na dvouděložné plevele a ježatku

Callisto 100 SC je specialistou na dvouděložné plevele a ježatku. Tento herbicid je registrován v dávce 1,2–1,5 l/ha. Velice dobře si vede v boji s merlíky, durmany, lilkem černým, laskavci, mračňákem a jinými běžně se vyskytujícími pleveli v kukuřici. Přestože účinností plevelné spektrum mesotrionu vyžaduje partnera pro potlačení trávovitých plevelů, nová formulace Callisto 100 SC posiluje účinnost mesotrionu právě také na ježatku kuří nohu.

Vedle rychlejšího příjmu mesotrionu pletivy plevelů, který zkracuje periodu nebezpečí smyvu postřiku deštěm, je výhodou i možnost aplikace vyšší registrované dávky mesotrionu na jednotku plochy proti Callistu 480 SC v postemergentní aplikaci. Nejvyšší dávka 1,5 l na hektar je doporučena na boj s hluchavkou objímavou, heřmánkovitými pleveli, pohankou svlačcovitou, rmenem rolním, mléčem zelinným, zemědýmem lékařským a pcháčem. V případě pcháče nebo kostivalu dochází k silné retardaci nadzemních částí rostliny.

Vývoj správné formulace

Společnost Syngenta přináší na trh originální účinné látky. Má proto vždy náskok ve vývoji formulací přípravků proti přípravkům generickým. Vývoj správné formulace mesotrionu tkví v optimální a homogenní velikosti částic mesotrionu, správné technologii omezující pěnění, stabilitě, a to nejen chladové, a nesrážlivosti. Díky optimalizaci těchto parametrů v přípravcích společnosti Syngenta se nemusíte obávat problémů v průběhu aplikace i případných škod vyvolaných nespráv­nou aplikací.

Podobně je tomu také v případě kombinace mesotrionu a nicosulfuronu ve formě přípravku Elumis či třísložkového herbicidu Lumax. Správná formulace preemergentního či časně post­emergentního herbicidu Lumax umožňuje maximální využití synergického působení mesotrionu s terbuthylazinem na dvouděložné plevele.

Společnost Syngenta přinesla v roce 2016 inovaci ve svém produktu s názvem Callisto 100 SC. Teď už se jen můžeme těšit, jaké dopady to bude mít na výzkum sluneční soustavy v tomto roce.

 

RNDr. Ondřej Skala

Syngenta Czech

 

 

Foto:

Retardace nadzemních částí kostivalu lékařského po aplikaci přípravku Callisto 100 SC

Ucpávání trysek je riziko vyvolané nevhodnou formulací mesotrionu (vlevo Callisto technologie)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *