Liniová odrůda je jasnou volbou

Sherlock byl v České republice zaregistrován v roce 2010 jako nejvýkonnější liniová odrůda, která za sebou zanechala řadu hybridních odrůd. Sherlock je středně raná liniová odrůda, která patří k výnosové špičce nejen v České republice, ale také v Evropě. Je pro něj typický rychlý růst na podzim, následná rychlá regenerace a vývoj na jaře. Typická je také krátká doba kvetení, čímž se prodlouží čas pro tvorbu a nalévání semen (vysoká HTS) a zároveň se snižuje riziko infekce hlízenkou. Velmi odolný je též vůči celému komplexu chorob.

Uvádí se, že odrůda ovlivňuje výnos asi ze 30 %. To opravňuje zástupce šlechtitelských firem každoročně k nabídce sortimentu odrůd řepky a pěstitele k uvážlivému výběru. Společnost KWS OSIVA s. r. o. dodává kvalitní osiva řepky ozimé na český trh od roku 2004 spolu se servisem orientovaným na správ­nou agrotechniku. Opírá se o síť vlastních poloprovozních pokusů v mnoha různých lokalitách České republiky a také o speciální agrotechnické pokusy. Celý systém směřuje k jedinému cíli – dosahovat s liniovými odrůdami a hybridy KWS v provozních podmínkách nadprůměrných výnosů, které budou překonávat pět tun z hektaru.

Základem je důsledná agrotechnika

Kde tedy „vázne“ využití genetického potenciálu odrůd řepky ozimé, který ve výsledcích Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského z poloprovozních pokusů ukazuje až nad 7 t/ha? Kde je vliv stoupajícího podílu hybridů na odrůdové skladbě řepky, který už letos překročil v ČR hranici 70 %? Kde a jak se projevuje zvyšující se intenzita při pěstování řepky? Pěstitelská technologie řepky využívající nejnovější poznatky vědy a výzkumu je našim zemědělcům docela rychle a obšírně předkládána a různorodých informací je někdy k dispozici až příliš hodně.

Avšak bez důsledného respektování základních principů pro úspěšné pěstování řepky ozimé, které začíná už střídáním plodin a základní agrotechnikou, se praxe dopředu příliš neposune ani se sebelepšími odrůdami, pesticidy, pomocnými látkami a výkonnou moderní technikou. Systém pěstování řepky nemůže být zúžen pouze na výběr „správné“ odrůdy nebo hybridu, od kterého se očekává, že eliminuje chyby v agrotechnice. Každý rok nám ukazuje, že nejlépe odolávají výkyvům počasí porosty dobře vedené od samého počátku, tedy od základní přípravy půdy a setí, a že špičkové liniové odrůdy směle konkurují i nejvěhlasnějším hybridům.

Sherlock u našich pěstitelů obstál a rychle se na našich polích zabydlel. Ukázal, že se dokáže velice dobře vyrovnat i s řadou nepříznivých faktorů (holomrazy v roce 2012). Díky svému rych­lému jarnímu vývoji dokáže plně zužitkovat své přednosti, ke kterým patří velice dobré větvení a výborné osazení jednotlivých větví šešulemi společně s vysokou HTS semen, což je jeden z důležitých faktorů vedoucích k dosažení vysokých výnosů. I v letošním roce vypadají porosty odrůdy Sherlock velice dobře a jsou připraveny poskytnout vysoké výnosy.

S odrůdou Sherlock máte v rukou špičkový genetický materiál s vynikajícím výnosovým potenciálem, který vám dokáže zajistit vysoký zisk při pěstování ozimé řepky. Nebojte se dát na vašich polích prostor Sherlocku a zařadit se tak do již početné rodiny jeho pěstitelů. Důvěru v něj vloženou určitě nezklame. Navíc s liniovými odrůdami a hybridy KWS získáváte i vysoce odborné poradenství od regionálních obchodních zástupců společnosti KWS OSIVA s. r. o.

Jasný směr k cíli

Jediný cíl při pěstování řepky ozimé je dosahování stabilně vysokých výnosů semene. Je to cíl společný pro zemědělce i pro zástupce šlechtění KWS. Výnosy v praxi ukazují, že rezervy ve využití genetického potenciálu liniových odrůd a hybridů řepky jsou v rámci České republiky velmi vysoké. Správný směr, to je celý pěstitelský systém, který se snažíme společně se zemědělci propracovávat, a jehož je odrůda jen jednou, byť významnou součástí. Na základě spolupráce náš společný směr vede přímo k cíli.

Výnos odrůdy Sherlock u členů SPZO v porovnání s průměrným výnosem řepky ozimé v ČR v letech 2011–2014 (t/ha)

 

Ing. Zdeněk Baxa

regionální obchodní manažer

KWS OSIVA s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *