Léto začíná, když jsou klasy v pohodě

Jednou z nejzávažnějších chorob pšenice ozimé na celém světě jsou klasové fuzariózy. Houby rodu Fusarium napadají paty stébel, listy i klasy a způsobují nemalé výnosové ztráty během celé vegetace. K nejvýznamnějším škodám ale dochází právě při napadení klasů. V této vývojové fázi nedochází pouze k výnosovým ztrátám, ale také ke snížení klíčivosti osiva a především ke značnému poklesu technologické jakosti zrna jak pro pekařské, tak krmivářské účely.

Nejzávažnějším problémem napadení klasovými fuzariózami jsou vážné toxikologické otravy se silně negativním dopadem na zdraví člověka i hospodářských zvířat. Houby rodu Fusarium po napadení obilnin produkují sekundární metabolity – mykotoxiny, ty jsou příčinou otrav a bylo prokázáno, že jsou i velmi karcinogenní. Nejznámějšími mykotoxiny vyskytujícími se v obilninách jsou nivalenol (NIV), deoxinivalenol (DON), T-2 toxin a zearalenon (ZEA). Mykotoxiny se po infekci tvoří v květních částech velmi rychle, mohou být detekovány už čtvrtý den po infekci a rychle se šíří klasem. Následně dochází až ke kontaminaci finálních produktů.

Opakující se epidemické výskyty choroby jsou způsobeny vysokým podílem obilnin v osevních sledech, špatným zapravováním posklizňových zbytků, vysokou relativní vlhkostí vzduchu, vysokou teplotou a především nekvalitní fungicidní ochranou a šetřením na ochraně klasu. Proto je důležité vycházet ze zásad integrované ochrany rostlin a předcházet vzniku epidemie preventivními opatřeními a počítat při plánování strategie fungicidní ochrany s ošetřením do klasu nejen při využití systému tří fungicidních ošetření. Poslední roky totiž ukázaly, že fuzariózy a další klasové choroby nejsou problémem pouze vlhký let a vlhkých žní, jak bychom si mohli myslet.

Nejen pro ošetření klasů má společnost Syngenta dlouhodobě k dispozici Arteu Plus. Velice flexibilní produkt s registrovanou účinností na fuzariózy, který je díky kombinaci 250 g/l propiconazolu a 160 g/l cyproconazolu nejsilnějším azolovým přípravkem na trhu.

Třetím rokem má společnost Syngenta v portfoliu přípravek Magnello, který získal pověst výborného spolehlivého specialisty na klasové fuzariózy i další choroby. Tento fungicid se skládá z účinné látky difenoconazole (100 g/l) a z osvědčené účinné látky tebuconazole (250 g/l). Přípravek Magnello je registrován do pšenice proti fuzariózám, braničnatce pšeničné, braničnatce plevové a rzi pšeničné v dávce 1 l/ha. Magnello však také díky difenoconazolu spolehlivě řeší černě (Alternaria spp.), a tak se uplatní nejen při deštivém průběhu žní. Magnello můžeme použít od růstové fáze BBCH 51 (počátek metání). Cíleně jako specialistu proti klasovým fuzariózám jej používáme v růstové fázi BBCH 61 (počátek květu) až BBCH 69 (konec květu). Za vegetační období se tímto fungicidem ošetřuje maximálně jednou.

Magnello se uplatňuje v pěstebních systémech pšenice ozimé nejčastěji jako třetí fungicidní ošetření následující po ošetření strobilurinovými přípravky (Amistar Xtra nebo Amistar Opti Pack). Ale vzhledem k průběhu počasí a nízkému tlaku chorob v posledních letech je využíváno i v systémech dvou ošetření.

Výsledky pokusů ze ZVÚ Kroměříž a ZS Trutnov jasně ukazují, že Artea Plus je výborným ekonomickým řešením pro ošetření klasu a Magnello je opravdovým specialistou na fuzária s benefitem účinku na černě (graf 2). Oba přípravky mají pozitivní vliv na výnos (graf 1).

Když už jsou klasy ošetřené a v pohodě léto může začít.

Ing. Martin Hájek, Ph.D.,

Syngenta Czech s. r. o

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *