Kvalita kukuřičné siláže z roku 2015

Kukuřičná siláž, která je využívána pro výživu skotu i pro produkci bioplynu, je v posledních letech pěstována na přibližně stejné výměře 230 až 235 tisíc ha. Vlivem klimatických podmínek v minulém roce (nedostatek srážek i vysoké teploty) však poklesla celková produkce oproti roku 2014 asi o 29 % a je od roku 2003 nejnižší.

Obdobné výsledky poklesu výnosu byly zjištěny z výsledků ÚKZÚZ na ověřovaných hybridech kukuřice společnosti KWS (výnos suché hmoty z hektaru). Zde je pokles oproti roku 2014 až o 33,5 % a oproti průměru za poslední čtyři roky o 22,5 %.

Kromě vlastního poklesu výnosu je pro rok 2015 typická naprostá nevyrovnanost po stránce kvality. Asi 5–10 % porostů bylo sklízeno bez palic nebo s jejich minimálním podílem, takže obsah škrobu je u těchto porostů nulový nebo minimální. Tyto porosty však měly vysoký podíl strukturálních polysacharidů, které jsou normálně přeměňovány na škrob. Pokud byly takové kukuřice silážovány v aerobních podmínkách, značný podíl této energie zůstal v siláži. Jedná se tedy o částečně energetické krmení, ovšem bez škrobu. Zejména u bioplynových stanic takové siláže potřebují výrazně delší období pro produkci metanu. U dojnic je v krmné dávce zapotřebí výpadek kukuřičného škrobu alespoň částečně saturovat škrobem obilovin.

Odebírání vzorků siláže

Odebírání vzorků siláže

 

Značná část kukuřice byla sklízena se sníženým obsahem škrobu vlivem neopylení, zaschnutí apod. Zatímco v normálních letech se obsah škrobu pohybuje v rozmezí 28 až 33 %, značná část kukuřice sklízené v roce 2015 má obsah škrobu v rozmezí 15–28 %. U této kukuřice již zpravidla není vyšší podíl strukturálních polysacharidů. Jde tedy o krmení se sníženým energetickým potenciálem. U dojnic i bioplynových stanic musí být tento deficit škrobu saturován.

Téměř všechny sklízené kukuřice vykazovaly větší či menší část zaschnutí, což se projevilo v nárůstu vláknitých frakcí asi o 5–10 %. Samozřejmě tento vyšší podíl vlákniny snižuje vlastní stravitelnost, v mnoha případech však i příjem celkové krmné dávky. U skotu a bioplynových stanic částečně způsobuje nižší produkci metanu.

Závěr

Velké snížení produkce kukuřice doprovázené ve většině podniků i sníženou energetickou hodnotou či sníženou produkční účinností bude vyžadovat jak racionální šetření s těmito silážemi, tak především produkcí náhradních objemných krmiv v podobě zvýšeného podílu ozimého žita i zvýšeného zásevu ploch kukuřice v roce 2016. Toto opatření je z hlediska budoucnosti zemědělských podniků racionálnější než snižování stavu skotu či zavírání bioplynových stanic.

 

Ing. Jaroslav Přikryl, CSc.,

odborný poradce pro výživu zvířat, KWS OSIVA s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *