Kukuřici se nabízejí nové možnosti využití

Kukuřice je plodinou budoucnosti. Kromě nově se nabízejících možností jejího využití to dokládá i významný nárůst jejích pěstitelských ploch i výnosů. Tímto tvrzením lze shrnout mnohé informace, jež zazněly na konferenci Kukuřice v praxi, kterou na čtyřech místech České republiky uspořádaly firma KWS Semena, s. r. o., a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Jak na v pořadí prvním konferenci konané v Třemošné u Plzně uvedl Ing. Karol Bartalský, ředitel pořádající firmy, kromě nových technologických možností její konzervace a skladování, se kukuřici nabízí také využijí jako energetické plodiny, např. pro produkci bioplynu, či využití jako suroviny pro průmysl. Zmíněny byly například izolační, stavební materiály či recyklovatelné obaly.

Plochy i výnosy rostou

„Za posledních 70 let význam kukuřice ve světě nesmírně vzrostl. Kukuřice se stala jednou z nejproduktivnějších zemědělských plodin. Pěstitelské plochy se za posledních 70 let zvýšily o necelých 40 %, produkce však vzrostla více než pětinásobně,“ uvedl ing. Bartalský a doložil na následujících číslech. V roce 1935 se ve světe kukuřice pěstovala na 89 mil. hektarů a produkce činila 138 mil. tun. V roce 2003 činila výměra 121 mil. hektarů a produkce 620 mil. tun.
Jak dále odborník informoval, v Evropě se v posledních pěti letech plochy kukuřice stabilizovaly a pohybují se nad 13 mil hektary. Lze však očekávat nárůst ploch a především nárůst výnosů. K významnému nárůstu ploch dochází především v severnější části Evropy. Například v Polsku loni oproti roku 2002 vzrostla výměra kukuřice o 42 %, v Dánku o 23 %. Naopak v jižní Evropě, např. v Itálii, plocha mírně klesla.
V České republice ing. Bartalský nečekává enormní nárůst ploch, předpokládá však zvýšení podílu pěstování zrnové kukuřice oproti kukuřici silážní.
Podle informací, jež zazněly na konferenci, se v roce 2003 v Evropě pěstovala zrnová kukuřice na 55 % ploch, na 37 % kukuřice na siláž a na 8 % ploch kukuřice pro produkci vlhkého zrna.

Program efektivního pěstování kukuřice
Při pěstování kukuřice není důležité pouze dosahování vysokých výnosů. Podstatná je efektivita výroby. Podle přednášky Ing. Karla Prokeše z poradenské služby KWS, však k dosažení efektivity nestačí pouze výběr vhodného hybridu, je třeba se věnovat celé koncepci pěstování a využití kukuřice.
Společnost KWS Semena spolu s několika výzkumnými pracovišti proto zahájila systém projektů se souhrnným názvem Program efektivního pěstování kukuřice. S některými výsledky projektů se mohli seznámit právě účastníci konferencí. Získali zde mimo jiné informace o výživě a hnojení kukuřice, nutriční hodně hybridů a jejich silážním využití, o ochraně proto zavíječi kukuřičném, o využití metody sumy efektivních teplot, o problematice výskytu mykotoxinů v kukuřičné siláži a mnohém dalším.
Více o výsledcích vybraných projektů budeme informovat v některém z příštích čísel Zemědělce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *