Kukuřice bez plevelů až do sklizně

Základní otázkou pro každého pěstitele kukuřice při výběru herbicidu je volba načasování aplikace v závislosti na zkušenostech ze svého regionu, jestli se vyplatí preemergentní či postemergentní aplikace. V tomto ohledu nelze poskytnout paušální doporučení, stále však platí, že preemergentní a časně postemergentní aplikace se v České republice používají nejvíce a klasické postemergenty bývají ve srovnání s nimi méně.

Důvod je velmi jednoduchý. Co se nestihne na začátku vegetace, to už se později nedožene. Proto samozřejmě chceme, aby plevele minimálně konkurovaly kukuřici v její nejcitlivější fázi růstu. Precizní ochrana proti plevelům je tedy již od počátečních stadií růstu i přes částečné riziko snížené účinnosti za sucha tím hlavním způsobem, jak si zajistit bezplevelný porost.

Společnost Syngenta nabízí pěstitelům velmi kvalitní řešení ve všech segmentech, ale v tomto článku se více zaměříme na špičkovou a univerzální možnost pro preemergentní a časně post­emergentní aplikaci – přípravek Lumax. Své místo si však také zaslouží i roky prověřený a spolehlivý preemergent Gardoprim Plus Gold.

Gardoprim Plus Gold – jistota s dobrou cenou

Gardoprim Plus Gold je zástupcem klasických preemergentů a v tomto segmentu patří k nejznámějším a nejpoužívanějším produktům. Díky účinným látkám – s-metolachloru a terbuthylazinu, poskytuje kukuřici komplexní ochranu proti dvouděložným i jednoděložným plevelům a také je velmi bezpečný pro kukuřici. V případech, kdy se nestihne z důvodu nepříznivého počasí včas aplikovat, lze ho také použít jako tank-mix s přípravky Elumis či Milagro post­emergentně.

Lumax – síla kombinace tří účinných látek

Přípravek Lumax je jedním z mála herbicidů se třemi účinnými látkami a špičkovým záběrem účinnosti. Je typickým zástupcem pro časné postemergentní aplikace herbicidů v kukuřici. Lumax lze s velmi dobrými výsledky aplikovat i preemergentně, avšak svou hlavní sílu dokáže zúročit zejména při aplikaci ve fázi „řádkování kukuřice“, kdy je většina plevelů ve stadiu do dvou pravých listů.

Reziduální působení účinných látek mesotrionu, s-metolachloru i terbuthylazinu zajišťuje precizní ochranu proti dalším vlnám vzcházení plevelů v průběhu vegetace. Tak načasovaná aplikace nabízí zajímavou možnost pro účinnější regulaci zaplevelení v porovnání s klasickou preemergentní aplikací, jelikož velké množství vzcházejících plevelů je regulováno i kombinovaným účinkem přes list. Přesto však stále zůstává velmi důležitým faktorem půdní vlhkost prostřednictvím dešťových srážek stejně jako u pre­emergentů.

Závěr

Společnost Syngenta nabízí svým zákazníkům široký výběr herbicidů pro všechny pěstitele bez ohledu na to, jaký typ aplikace upřednostňují. Věříme, že si každý zvolí optimální variantu pro své porosty kukuřice a že bude plně spokojen.*

 

Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.

Syngenta Czech s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *