Kukuřice a cukrovka na jedné lodi

Symbolický klíč od kanceláře převzali zástupci firmy KWS OSIVA s. r. o. na tiskové konferenci, která se uskutečnila na začátku listopadu v Praze. Nově vzniklá dceřiná společnost německé firmy KWS MAIS GmbH tak byla oficiálně představena. Její sídlo je ve Velkém Meziříčí a našim zemědělcům bude dodávat především osivo kukuřice a cukrovky.

Mezi první desítkou

Podíváme-li se na pořadí deseti nejvýznamnějších světových osivářských společností, najdeme mezi nimi KWS. „Jsme hrdí na své páté místo“, řekl dr. Christopher Ahrens, člen představenstva KWS SAAT AG, a upozornil: „Naše společnost se od některých z první desítky odlišuje tím, že se zabývá pouze šlechtěním a produkcí osiva a nemá ve své nabídce přípravky na ochranu rostlin.“
KWS je akciová společnost, v níž 55 % akcií vlastní rodinné holdingy. Zbytek je rozdělen mezi banku, nábytkářskou a cukrovarnickou firmu a pouze malý zlomek (pod deset procent) jsou volné akcie, s nimiž se obchoduje na burze. Jak dr. Ahrens uvedl, dvě akcie ročně si mohou za poloviční cenu koupit zaměstnanci firmy. Tento, byť malý podíl na vlastnictví společnosti je výrazně motivuje k práci.

Investice do výzkumu se vyplácejí

Obrat skupiny KWS byl v letech 2002/2003 kolem 424 milionů eur. Jeho největší podíl připadal na EU-15 (31 %) a Německo (31 %), přes 20 % na Severní a Jižní Ameriku a zbytek (16 %) na ostatní země. KWS působí v šedesáti státech světa a ve čtyřiceti má své pobočky, mezi něž letos přibyla i ta nově otevřená v České republice.
Aby společnost obstála v tvrdé světové konkurenci, jsou nutné investice do výzkumu a vývoje nových produktů, tedy do šlechtění. Ročně je tímto směrem vynakládáno zhruba 15 % celkového obratu firmy. Z toho je 15 % vkládáno do biotechnologií a zbytek do klasického šlechtění.
Výsledkem inovace odrůdové skladby je rok od roku stoupající obrat. Zvyšuje se zejména obrat z prodeje osiv kukuřice, zatímco prodej osiv cukrovky spíše stagnuje v závislosti na skutečnosti, že v Evropě pěstitelské plochy této plodiny klesají. „I když je KWS známa hlavně hybridy kukuřice a odrůdami cukrovky, své aktivity rozvíjí také v osivech obilnin, ozimé řepky, slunečnice a na americkém kontinentu sóji,“ zdůraznil dr. Ahrens.

Blíže k zákazníkovi

Přestože KWS udržovala kontakty se zeměmi střední Evropy již dříve, její osiva kukuřice a cukrovky naši pěstitelé jistě dobře znají, otevření samostatné pobočky v České republice považuje dr. Ahrens za významný krok kupředu. Mimo jiné to sdružuje obchod s osivy obou plodin pod jednu střechu. Zatímco ještě letos k nám dodávala osivo kukuřice společnost KWS SEMENA, s. r. o., Záhorská Ves, Slovenská republika, a odrůdy cukrovky KWS zastupoval Řepařský institut, s. r. o., Semčice, nyní bude kontaktní firma pouze jedna.
„V letošním roce zaujímala KWS na českém trhu s osivy kukuřice první místo,“ uvedl ve svém vystoupení Ing. Karel Prokeš, manažer pro prodej a marketing nové společnosti KWS OSIVA s. r. o. Toto vedoucí postavení se projevuje zvláště ve středních a vyšších polohách a v okrajových oblastech pěstování kukuřice. KWS totiž nabízí širokou škálu raných hybridů. V této kategorii ranosti je dokonce na druhém místě v Evropě.
Pokud jde o odrůdy cukrovky, je zastoupení firem na trhu s osivy v České republice vyvážené. Dělí se o něj šest významných osivářských společností. Zvrátit toto rozdělení nebude jednoduché, protože pěstování cukrovky je regulováno kvótami a sortiment odrůd je často vázán na cukrovary, které od pěstitelů odebírají produkci. KWS ale věří, že se v nejbližší době její odrůdy cukrovky v naší republice dobře uplatní.
„Šlechtění cukrovky má dlouho tradici. Byla to první plodina, jejímž šlechtěním jsme se v naší společnosti zabývali. Máme vynikající šlechtitele, do šlechtění hodně investujeme a brzy přijdeme s novými, velmi kvalitními odrůdami,“ zdůraznil Reinhard Lehrke, jednatel KWS OSIVA s. r. o. K tomu je třeba ještě dodat, že k vynikajícímu genetickému potenciálu odrůd cukrovky KWS přistupuje velmi kvalitní finální úprava osiva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *