Královnám neonikotinoidy nesvědčí

Neonikotinoidy závažně ovlivňují včelí královny. K tomuto závěru došel mezinárodní výzkumný tým složený z výzkumníků Institutu zdraví včel univerzity v Bernu, Agroscope, švýcarského výzkumného centra včel, kanadské Acadia university a jihoafrické Univerzity of Pretoria.

Jak tvrdí, pracovali s koncentracemi pesticidů odpovídajícími polním podmínkám. U včelích královen vystavených pesticidům byla ovlivněna  reprodukční anatomie (vaječníky) a fyziologie (kvalita a kvantita spermatu ve spermatékách). Výsledky uveřejnil odborný časopis Scientific Reports.

Ve vlastní studii tedy autoři pracovali s účinnými látkami thiamethoxam a clothianidin, kterým vystavily vyvíjející se královny v koncentracích odpovídajících výskytu v jejich životním prostředí. Dávka 4 ppb thiomethoxamu a 1 ppb clothianidinu byla včelám podána v pylu a medu. Poté matky pohlavně dozrály a výzkumníci čtrnáct dní sledovali letové chování a čtyři týdny produkci potomstva. U královen, které přežily, byl prozkoumán reprodukční systém.
Jak se ukázalo, v úspěšnosti odchovu matek nebyl signifikantní rozdíl mezi kontrolou a ošetřenou variantou, také se neprojevil žádný vliv na let, během něhož dochází k páření. Po čtyřech týdnech následného sledování ale bylo na živu o 25 % méně královen u ošetřené varianty, i pokud přežily, produkovaly méně potomstva (kladly méně vajec). Ošetřené královny měly o 6,8 % větší vaječníky, o 20 % méně uložených spermií a o 9 % menší podíl mezi živými a mrtvými spermiemi.*

Další informace přinese týdeník Zemědělec.

vcely

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *